Vad finns det för möjligheter till att få stanna kvar i Sverige när samboförhållandet upphört?

Hej Jag har barn tillsammans med svensk medborgare. Barnet bara 1,5 år gammal. Vi är sambo just nu men tänker separera oss snart. Jag har ingen permanent uppehållstillstånd. Hur kan jag stanna kvar i Sverige och vad behövs för detta? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till till oss på Lawline med din fråga. 

Tolkning och lagrum

Jag tolkar det som att du kunnat stanna i Sverige på grund av anknytningen till din sambo som är svensk medborgare. Ni har ett barn tillsammans . Ni ska nu separera och du undrar vad det finns för möjligheter för dig att få stanna kvar i Sverige. 

Den aktuella lagen i detta fallet är utlänningslagen (UtlL).

Vad händer med det tidsbegränsade uppehållstillståndet om förhållandet upphör?

Jag utgår från att du har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till din sambo som är svensk medborgare. Jag utgår även från att det uppehållstillståndet är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom du nämner att du inte har ett permanent uppehållstillstånd. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige får återkallas om förhållandet upphör på något sätt (7 kap 3 § andra stycket UtlL). 

Detta innebär att ditt uppehållstillstånd på grund av anknytning till din sambo inte kommer kunna förlängas eftersom ni valt att separera. Även fast ni inte längre avser att vara sambos kan du i vissa fall få förlängt uppehållstillstånd ändå. För att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd krävs det att du har någon anknytning till Sverige. Anknytningen i ditt fall hade kunnat vara till ditt barn, till arbetsmarknaden eller om du har anpassat dig till Sverige på något annat sätt. Jag kommer under nedanstående rubriker redogöra för dessa möjligheter. 

Kan en förälder beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn? 

Eftersom ni fått ett barn tillsammans som är bosatt i Sverige kan det finnas möjlighet för dig att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till ditt barn. Uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn kan beviljas om föräldern även är vårdnadshavare till barnet samt bor tillsammans med barnet ( 5 kap 3 a § utlänningslagen). Det finns alltså möjlighet för dig att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ditt barn. Det finns dock inget i lagen som säger att migrationsverket ska eller behöver bevilja uppehållstillstånd på grund av denna anledningen utan enbart att de får göra det. 

Huvudregeln vid ansökan om anknytning är att personen söker och får uppehållstillstånd beviljat innan inresan i Sverige ( 5 kap 18 § första stycket UtlL). Enligt huvudregeln skulle detta innebära att du skulle behöva lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till ditt barn. Det finns dock undantag till denna huvudregel. Av undantaget framgår det att huvudregeln inte gäller om den som ansöker om uppehållstillstånd har en stark anknytning till personen i Sverige och att det därmed inte kan anses vara skäligt att utlänningen ska behöva lämna Sverige för ansökan  ( 5 kap 18 § andra stycket UtlL).Du och ditt barn bör anses uppfylla kravet gällande stark anknytning.  Det finns därmed en möjlighet att migrationsverket anser att det inte är skäligt att du ska behöva lämna landet för att göra ansökan. Du kan läsa mer om detta samt hur du ansöker på migrationsverkets hemsida här.

När man får uppehållstillstånd på grund av anknytning behöver försörjningskravet vara uppfyllt. Försörjningskravet innebär att du måste ha en inkomst som täcker levnads och boendekostnader för dig själv och familjemedlemmen (5 kap 3 b UtlL). Till denna huvudregel finns ett undantag som säger att försörjningskravet inte gäller när det handlar om ansökan på grund av anknytning till barn (Prop 2009/10:77). Därmed finns det inget försörjningskrav du behöver uppfylla. 

Finns det några andra möjligheter för dig att få uppehållstillstånd?

Du nämner inget om din sysselsättning i frågan men jag vill ändå kort redogöra för att det finns en möjlighet att få arbetstillstånd i fall det är något som hade kunnat vara aktuellt för dig.

För att du ska kunna få arbetstillstånd krävs det att du har ett arbete eller blivit erbjuden en anställning. Det krävs även att anställningen gör att du kan försörja dig samt att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ( 6 kap 2 § första stycket UtlL). Ett arbetstillstånd får inte beviljas längre än 2 år och inte heller vara längre än anställningsperioden ( 6 kap 2 a § UtlL). Efter denna perioden finns det möjlighet att ansöka om förlängt arbetstillstånd ifall kraven fortsatt är uppfyllda ( 6 kap 4 a § UtlL). Du kan läsa mer om detta här

Sammanfattningsvis har du möjlighet att ansöka om att få stanna i Sverige på grund av anknytning till ditt barn, det är dock inte säkert att det kommer beviljas, detta är upp till migrationsverket. Det finns även möjlighet för dig att få stanna i Sverige om du har ett arbete eller erbjudande om arbete som uppfyller kraven ovan, därför tycker jag även att du borde kolla på denna möjlighet. 

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och önskar dig lycka till. Har du några andra funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss. 

Hälsningar, 

Hanna RudelövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”