Vad ärver min sambo?

2019-06-07 i Sambo
FRÅGA
Lever i samboförhållande. Jag har 3 barn, min sambo inga. Vi har ett gemensamt fritidshus, där jag äger 2/3 och min sambo 1/3 av fastigheten. Vad händer om: 1) Jag går bort först och ändå vill att min sambo ska ha tillgång till fritidshuset? Mina barn har ju rätt till sin laglott. 2) Min sambo går bort först - hans närmsta anhöriga är 3 syskon? 3)Vad blir skillnaden om vi gifter oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar i tre delar efter dina frågeställningar.

1. Gällande samboende och arv finns regler i Sambolagen (SamboL) och i Ärvdabalken (ÄB).

Det som händer då ett samboförhållande upplöses är att en bodelning kan göras men det är bara den efterlevande sambon som avgör om detta ska ske eller ej (SamboL 18 §). Vid en bodelning ingår så kallad samboegendom. Vad som utgörs av samboegendom är sådant ni löpt in för gemensamt bruk (SamboL 3 och 8 §§). Eftersom fritidshuset är gemensamt ingår det som samboegendom och i en bodelning hade det delats lika på. Det som var och en får efter bodelningen blir för den bortgångna sambon kvarlåtenskapen. Denna kommer att fördelas till bröstarvingarna (barnen). Som sambo har en ingen arvsrätt(ÄB 2 kap), därför hade ett testamente varit bättre för att försäkra sig om att han får tillgång till fritidshuset. Då kan du testamentera bort det till honom med "fri förfoganderätt" så att dina barn vid hans frånfälle får ärva huset. Fri förfoganderätt innebär att han kan förfoga över egendomen men ej exempelvis testamentera bort den. Ett annat alternativ är att testamentera nyttjanderätten till din sambo men äganderätten till dina barn som exempelvis kan tillfalla vid nyttjanderättshavarens (din sambo) bortgång (ÄB 12 kap 2-9§§).

2. Om din sambo går bort före dig gäller fortfarande att en bodelning kan ske om du begär det, där samboegendom ingår. Eftersom samboende inte har arvsrätt så kommer hans arv att följa arvsordningen, om inget testamente upprättats(ÄB 2 kap). Det innebär att arvlåtarens (din sambo) föräldrar får häften var av arvet (ÄB 2 kap 2 §). Är dessa ej i livet går arvet till arvlåtarens syskon (ÄB 2 kap 2 §).

3. Den största skillnaden är att du inte behöver upprätta något testamente för att din då make ska få ärva. Efterlevande make har arvsrätt (ÄB 3 kap 1 §). Dock har dina barn som särkullbarn rätt att få ut deras laglott direkt vid ditt frånfälle. Det finns däremot en möjlighet dem att välja att låta efterlevande make ärver deras del. Barnen kommer då att få efterarvsrätt och ärva den procentuella del som din kvarlåtenskap utgjorde av din makes tillgångar vid hans bortgång (ÄB 3 kap 9 § och 2 §).

Sammanfattning

Jag skulle råda dig att upprätta ett testamente för att försäkra dig om att din sambo får tillgång till huset vid ditt frånfälle. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, hör gärna av dig igen annars!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85451)