Vad är en rimlig ersättning för sen leverans?

Beställt nya fönster 4/5-18, leverans försenad ×flera tillfällen. Leveterades 24/8, då med flera skador. Har nu blivit ombedd av företaget att skicka bilder på skadorna och att komma med önskemål på kompensation. Sedan tidigare har kompensation pga försening utlovats, dock ej någon spec.summa. Vad är rimligt att begära? Det handlar om 2 fönster, varav det särskilt, kräver en hel arbete o färg för att vi ska vilja använda det. Till saken hör att vi varit utan fönster, bara haft plast som skydd i flera månader, så har inte tid att vänta på ny leverans.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline med denna.

Av vad du berättar har du fått en försenad leverans på fönster som inte levererats förrän 3 månader och 3 veckor efter beställning. Det har även varit fel på dessa fönster vid leverans. Du har inte angivit när beräknat leveransdatum var, och för ersättningens storlek kan fördröjningen påverka hur mycket du borde begära.

Det verkar inte som att ni har kommit överens om att du ska få ersättning för fel på varan, och jag kommer därför separera dessa frågeställningar.

När du som kund ska få ersättning är huvudregeln att du ska ersättas det positiva kontraktsintresset, det vill säga, samma ekonomiska situation som om fönsterna hade levererats i tid utan fel. Den lag som stödjer detta är konsumentköplagen, hädanefter benämnd KKL. Detta då du är en privatperson som har köpt av en näringsidkare (1§ KKL). Lagen är tvingande till din fördel, vilket innebär att säljaren kan inte avtala om sämre villkor (3§ KKL).

Ersättning för fel på varan:

Det har inte avtalats om att du ska ha rätt till ersättning för felet på fönstrerna, så det kan också vara bra att veta att du även har rätt till detta enligt lag, om inte säljaren kan bevisa att det inte har legat inom hens kontroll att kunna leverera en felfri vara (30§ KKL). Detta förutsatt att det faktiskt är fel på varan (16§ KKL). Kom dock ihåg, att säljaren alltid kan erbjuda att denne avhjälper felet, ifall detta kan ske på ett smidigt sätt (27§ KKL).

För att beräkna skadeståndets storlek används begreppet "positivt kontraktintresse", som ska innefatta:

de direkta förluster som den andra parten haft såvälersättning för den vinst som den andra parten hade fått genom ett fullgjort avtalJag hade inräknat kostnader för att laga dessa trasiga fönster, då jag tolkar det som att ni ändå vill behålla dem i och med att ni varit utan fönster länge. Dessa kostnader jag har nämnt, som du kan kräva ersättning för, nämns även i 32§ KKL.


Du har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet, till den del denna kostnad inte är oskäligt hög eller täcks genom att du erhåller ett prisavdrag.

Ersättning för sen leverans:

På liknande vis har du även rätt till att få ersättning för den försenad leveransen, som avser att täcka sådana kostnader du har behövt lägga ut i väntan på att få dina fönster (14§ KKL). Detta har ni dock redan avtalat om, och frågan blir snarare vilken summa du ska kräva. Jag hade inräknat en ungefärlig summa på den ekonomiska skada ni har lidit av att inte ha fungerande fönster under tiden, exempelvis i form av ökad elräkning. Det måste handla om faktiska kostnader, som ska kunna redovisas med kvitton.

Sammanfattningsvis, verkar det vara som att denna säljare redan är medveten om vilka skyldigheter den har gentemot dig. Min rekommendation är att sammanställa kvitton på ökade kostnader, samt rådslå med säljaren om de hellre avhjälper felet på fönsterna inom rimlig tid eller ifall du som konsument avhjälper felet själv (och kräver sedan ersättning för denna kostnad). Viktigt är att samtala med säljaren innan du betalar någonting extra.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp!

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”