Vad anses egentligen som ett fel i konsumentköplagens mening?

2019-11-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag arbetar i en butik som bedriver försäljning av mobiltelefoner och mobilabonnemang. Vi hade för ett tag sedan en kund som besökte oss och ville köpa en smartphone av märket Apple. Då vi inte hade telefonen i fysiskt lager i butiken så beställde vi den åt kunden. Kunden mottog telefonen ca en vecka senare. efter att kunden haft telefonen ca två veckor besökte hon oss igen och krävde reklamation då telefonens strömknapp var lite vass i överkant. Vi hade en livlig diskussion med kunden om vad som gällde men till slut så kom vi överens om att vi fick skicka in telefonen till vår auktoriserade verkstad. Verkstaden fastställde att den enda skada/defekt som var på telefonen var av kosmetiskt art och därför ej täcktes av apples begränsade garanti. Då det är vi och inte är verkstad som är inköpare av varan så ska eventuell reklamation gå genom oss. Det om däremot är min fråga är om kunden i dethär fallet kan kräva en reklamation då enligt mig och vår verkstad det inte är några "egentliga fel på varan". Telefonen gör precis det som en smartphone ska kunna, det går att ringa, smsa, surfa, ladda ner appar och fotta. Av vad jag kan tyda i konsumentköplagen i § 16 under Fel på Varan så verkar det som att kunden inte i dethär fallet ska kunna kräva en reklamation? Kan detta stämma?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är rättsfrågan?

När en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är, precis som du själv har funnit, konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Frågan i detta fall är vad som egentligen är att anses som ett fel.

När föreligger fel i varan?

Huruvida varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när varan köptes. Näringsidkaren ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör varan anses som felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en vara inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL).

Kan telefonen anses vara felaktig?

Konsumentköplagen ger en konsument omfattande möjligheter att hävda fel i vara vilket i sin tur kan aktualisera ett antal påföljder, till exempel prisavdrag, omleverans eller hävning av köpet. Detta innebär att det är möjligt att felet som kunden har åberopat kan vara ett fel som omfattas av lagens mening, trots att det inte påverkar telefonens funktion. Ett kosmetiskt fel kan fortfarande vara ett fel, även i lagens mening, som kunden har rätt att reklamera.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82718)