Utsatt för bedrägeri på internet, hur ska jag kunna få ersättning?

FRÅGA
Hej, har en fråga jag tror är till nytta för väldigt många personer om ni svarar på.Jag har blivit blåst på blocket, som så många andra. Man swishar pengar och köparen skickar inget, det finns tillräckligt med bevis om att han är skyldig, och man kan läsa om ett tiotal blåsningar han har gjort på nätet.Men trots att bevisen finns där läggs förundersökningen ned i och med att han redan har så många anklagelser emot sig, och dessutom står han under frivårdens ansvar.Så min fråga är, hur ska man gå tillväga för att få skadestånd ifrån honom? När man inte har så mycket kunskap känner man sig helt maktlös och sviken av rättssamhället som lägger ned förundersökning och inte vill ge ut hans fulla personnummer. Så hur gör man?civilrättslig stämning kanske? Hur funkar det?Tacksam för svar, vet många i min situation!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår verkligen din (och många andras) frustration! Om polisanmälan lett till rättegång hade ni kunna fört en skadeståndstalan i samma process. Då detta inte verkar bli ett alternativ så rekommenderar jag att i första hand ta hjälp av Kronofogden. För att ta reda på fullständigt personnummer kan du ringa Skatteverket och förklara till vilken anledning du vill ta del av detta. Om din ansökan till Kronofogden inte lyckas kan du väcka talan i domstol. Ett alternativ är även att kontakta ditt försäkringsbolag och kolla om denna typ av bedrägeri omfattas av deras villkor. Vad jag har kunnat se så omfattar dock ingen hemförsäkring denna typ av bedrägeri utan endast ID-kapning. Vidare föreligger ingen möjlighet att få ersättning genom brottsoffermyndigheten då det är begränsade fall då de ersätter sakskada, se 6 § brottskadelagen.


Genom Kronofogden

Du kan även få hjälp av Kronofogden att driva in en fordran genom att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande. Läs mer om detta HÄR. Regler angående handräckning och betalningsföreläggande finns i Lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

En ansökan skickas in skriftligen till Kronofogden och ska bland annat ange vilket belopp du kräver (3345 kr) och för vilken grund du yrkar på betalning, 9, 10 & 11 §§ samma lag. Bedragaren har då två veckor på sig att bestrida eller "godkänna" kravet, 25 § samma lag. Om denne väljer att bestrida så kan ärendet överlämnas till tingsrätten. Om bedragaren väljer att inte svara alls så likställs det med ett godkännande, 42 §. Om du får rätt i din ansökan kan du få hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet.


Genom tvist i domstol

Om du inte vinner framgång genom en ansökan hos Kronofogden kan du välja att på eget initiativ väcka talan i domstol. För att starta en process i domstol ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där bedragaren har sin hemvist, 10 kap 1 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken. Läs mer på tingsrättens hemsida HÄR. Det kan vara av vikt att anlita ett juridiskt ombud för att föra en sådan process. Att tänka på är att om du vinner en sådan talan så betalar motparten kostnaden och värt om du förlorar målet, 18 kap 1 § rättegångsbalken.

Här bör du dock kolla med ditt försäkringsbolag då det oftast ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Detta skydd kan täcka kostnaderna för ditt juridiska ombud.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (164)
2019-05-23 Hur skriver jag en stämningsansökan och måste jag anlita ett ombud?
2019-05-11 Kan jag få ersättning för fel utförd tandvård?
2019-05-08 Kan jag få ersättning för fel utförd operation?
2019-05-06 Barn som tillfogats personskada utanför skolområde

Alla besvarade frågor (69298)