Utlämnande eller spridning av personuppgifter

2016-09-18 i PUL/GDPR
FRÅGA
De parkeringsbolag som agerar på marknaden idag tvingar den som vill utnyttja deras tjänster-och som många gånger tvingas göra detta- att ange fullständigt personnummer. Dessa uppgifter kan sedan användas av Easy park för att lämna till samarbetspartner, bolag i koncernen mm Även in om EU. Strider inte detta mot PULens regler. Jag tvingas alltså, för att kunna parkera att bolaget använder mina uppgifter.
SVAR

Hej,

det är mycket riktigt personuppgiftslagen som reglerar detta, se här.

När bolaget samlar in dina personuppgifter måste finalitetsprincipen följas. Principen innebär bland annat att man bara får använda personuppgifterna som man samlat in till det som man har talat om till den registrerade vid insamlingen. Exempelvis får bolaget inte samla in personuppgifter för en sak för att sedan använda de till något annat eller utlämna dem till något annat bolag. 9 §

Personnummer får dock utlämnas genom översändning eller spridas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till detta eller när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 10 + 22 §§

Huvudregeln är således att personnummer får skickas till andra om den registrerade frivilligt samtycker till det. Det ställs dock höga krav på denna frivillighet i datainspektionens praxis. Vi kan t.ex. se att en potentiell kund inte har kunnat anses ge samtycke eftersom denne befunnit sig i en beroendeställning mot ett företag som har monopolställning (Dnr 246-2007). Man har även kommit fram till att små barn inte ansetts kunna ge giltigt samtycke över huvud taget (samrådsyttrande december 2002).

I ditt fall gissar jag på att samtycke har getts när du använder deras tjänster. Frågan kan dock ställas om du är i beroendeställning till dem men jag tror inte att fallet kan vara så då de bland annat inte har monopol på parkering.

Om du mot all förmodan inte har gett dem samtycke till utlämnande av dina personuppgifter så måste det alltså vara klart motiverat med hänsyn till något av de ovannämnda kraven.

Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
I och med att jag lämnar mitt personnummer för att kunna parkera anses jag ha lämnat mitt godkännande att bolaget får behandla mina personuppgifter och även lämna ut dessa till andra bolag, samarbetspartner och även för marknadsföringsändamål. Det är väldigt många ställen numera där parkeringsavgiften bara kan betalas med mobil. Jag tvingas godkänna personuppgiftsbehandling. Det är inget frivilligt medgivande. Dessutom kan dessa bolagen registrera var jag befunnit mig vid en viss tidpunkt. Detta kan väl inte vara OK.
2016-09-18 19:41
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (192)
2020-10-25 Vilka länder kan man inte göra inbetalningar från?
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?

Alla besvarade frågor (85411)