Utgör varje arbetstagare som jobbar hemifrån en egen driftsenhet?

Om man jobbar på distans och i kontrakter står det att arbetsplatsen är i hemmet, vad gäller vid uppsägning? Är varje medarbetare som har sin arbetsplats hemma sin egen driftsenhet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid uppsägning och hur man då ska tolka olika driftsenheter när man uttryckligen i ett anställningsavtal har hemmet som arbetsplats. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i lagen om anställningsskydd (LAS).


Vid uppsägning pga arbetsbrist tittar man på de olika driftsenheterna
Att undersöka olika driftsenheter genom att iaktta turordningsregler blir aktuellt vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, alltså när man har för många anställda för arbetet och måste skära ned (jämför 22 § första stycket LAS). Det gäller inte vid uppsägning av personliga skäl, såsom att arbetstagaren under längre tid misskött sitt arbete.


En driftsenhet bestäms som utgångspunkt utifrån en geografisk synpunkt. Detta betyder att en driftsenhet utgörs av alla arbetstagare inom ett och samma inhägnade område, såsom ett visst kontor eller butik (prop. 1973:129 s. 260).


Om en arbetsgivare måste säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och denne har flera driftsenheter ska denne tillämpa principen ”sist in, först ut” när den ska välja vilka arbetstagare som ska sägas upp vid varje driftsenhet. Däremot får arbetsgivaren först välja att undanta tre särskilt viktiga arbetstagare från turordningen (22 § andra stycket LAS).


Principen ”sist in, först ut” innebär att arbetsgivaren ska titta på den driftsenhet där man avser att säga upp arbetstagare och sedan säga upp de arbetstagare som varit anställda kortast tid inom den driftsenheten i turordning. Om det finns flera arbetstagare som har lika lång anställningstid går den som är av högst ålder först (22 § fjärde stycket LAS).


Arbetar man i hemmet tillhör man inte nödvändigtvis en egen driftsenhet
När man arbetar hemifrån är det logiskt att tänka att det borde utgöra en egen driftsenhet, med tanke på den geografiska aspekten. Däremot har det ansetts rimligt att man ska kunna göra vissa undantag från det geografiska synsättet. Det sägs nämligen att enbart det faktum att en arbetstagare har sin arbetsplats i bostaden inte automatiskt medför att denna arbetsplats utgör en egen driftsenhet (22 § tredje stycket LAS).


En arbetsplats i hemmet måste alltså inte utgöra en egen driftsenhet, men det kan vara så. Om det är så beror på hur arbetsplatsen är organiserad och om olika arbetsplatser kan ses som en sammanhållen enhet. Det centrala vid bedömningen är alltså om man vid arbete i bostaden är organisatoriskt självständig eller om man är knuten till en annan arbetsplats, såsom ett visst kontor. Om man med hänsyn till arbetets bedrivande är knuten till exempelvis ett visst kontor borde man tillhöra det kontorets driftsenhet. Finns däremot ingen sådan anknytning borde man dock vara att hänföra till en egen driftsenhet (prop. 1999/2000:86 s. 126). Det blir således en bedömningsfråga beroende på hur verksamheten på just din arbetsplats är uppbyggd och organiserad.


Bestämmelser i ett kollektivavtal kan dock stadga vissa andra regler som kan gälla i stället för reglerna om turordning i lagen, vilket kan vara bra att notera.


Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis blir det en bedömningsfråga när man ska bestämma om varje arbetstagare som jobbar hemifrån ska anses utgöra en egen driftsenhet. Bedömningen görs utifrån hur verksamheten är organiserad och om den som arbetar hemifrån kan sägas ha en anknytning till en annan driftsenhet eller om den är organisatoriskt självständig.


I ditt fall kan du alltså anses utgöra en egen driftsenhet men det beror mycket på omständigheter som jag inte har tillgång till. Det jag kan säga är dock att man inte automatiskt räknas som en egen driftsenhet bara för att man har sin arbetsplats i hemmet. Bestämmelser i ett kollektivavtal kan också vara relevanta för frågan. 


Mitt råd till dig är att du frågar din arbetsgivare som kan ge dig mer information hur situationen ska bedömas i just ditt fall beroende på hur just den verksamheten är organiserad och hur skrivelsen i ditt anställningsavtal ska tolkas. Du kan även fråga om det finns något kollektivavtal som innehåller några relevanta regler. Om du är med i ett fackförbund kan du även fråga dem om hur din situation ska tolkas.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”