Uppskovsbelopp vid försäljning av bostadsrätter och köp av gemensam ersättningsbostad

2016-04-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej!Jag sålde min lägenhet som jag ägde 100% av i september 2015 och bor nu temporärt hos min pojkvän. Jag gjorde en vinst (efter avdrag för mäklararvode) på SEK 979 400 som jag nu ska deklarera. Jag förstår att jag kan göra uppskov för totalt 1 450 000 kronor, och att min vinst alltså faller inom ramen för detta.Min pojkvän planerar nu att sälja sin lägenhet (som han äger till 100%) under 2016 och vi vill köpa en gemensam lägenhet där vi går in med 50% vardera under 2016. Ponera att han gör en vinst om SEK 1 000 000 vid sin försäljning, och att han begär uppskov på detta belopp. Är det möjligt för honom att göra uppskov på hela detta belopp, eftersom vi planerar att köpa en gemensam ersättningsbostad och jag redan gjort uppskov för min försäljning? Eller gäller takbeloppet på SEK 1 450 000 kr i detta fall, dvs att vi gemensamt får göra uppskov för våra respektive försäljningar för detta takbelopp? Eller gäller takbeloppet bara om vi gemensamt hade ägt de lägenheter vi sålde under 2015 och 2016?Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du frågar om regleras i 47 kapitlet inkomstskattelagen (IL) här

Uppskovsbeloppet beräknas utifrån den skattskyldiges andel av lägenheten som säljs. Eftersom du ägde 100 procent av bostaden du sålde och eftersom detsamma gäller för din pojkvän kan ni bägge göra ett teoretisk maximalt uppskov med 1 450 000 oberoende av varandra. IL 47:7 st2.

Hur beräkning av uppskovsbeloppet ser ut beror dock på hur ersättningen för ersättningsbostaden ser ut och hur stor del av den ni äger vardera. För att kunna göra ett uppskov med hela vinsten krävs att ersättningsbostaden är lika dyr eller dyrare än bostaden som säljs och om ni köper en ersättningsbostad ihop kommer era respektive uppskov jämföras med era andelar i er nya gemensamma bostad. (Detta påverkar dock inte det maximala uppskovet som fortfarande är 1 450 000 per person/lägenhet)

Det finns också krav på när ersättningsbostaden senast ska vara förvärvad i förhållande till försäljning av ursprungsbostaden samt när inflyttning senaste måste ske för att ett slutligt uppskov ska kunna begäras.

För att läsa mer om de olika tidsgränserna och om slutliga eller preliminära uppskov kan du titta här

Hoppas att detta besvarade din fråga och tveka inte att ställa ytterligare frågor om något är oklart

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (85571)