Uppsägningstid hotell restaurang

2017-02-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
HejMin arbetsgivare har beslutat att säga upp mig och jag undrar vilken uppsägningstid som egentligen gäller. Arbetsgivaren saknar kollektivavtal, men i mitt anställningsavtal hänvisas till HRF/Visitas kollektivavtal. Arbetsgivaren menar att uppsägningstiden är 14 dagar, men i enligt LAS har arbetstagare alltid minst 1 månads uppsägningstid. Däremot står det i LAS 2 § 4 st. att avvikelser från denna lag kan göras "genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation". Min fråga är: vad innebär sista meningen inom citattecken i det här fallet? Räcker det att hänvisa till ett kollektivavtal i anställningsavtalet för att de avvikelser som nämns i LAS 2 § 4 st. ska vara giltiga eller måste arbetsgivaren vara fackligt ansluten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kollektivavtal ska vara gällande på arbetsplatsen måste din arbetsgivare ansluta sig till en arbetsgivarorganisation som har kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, i ditt fall Visita resp HRF, eller teckna ett så kallat hängavtal direkt med arbetstagarorganisationen. Det finns å andra sidan ingenting som hindrar att en arbetsgivare följer de regler som ställs upp av kollektivavtalet utan att vara ansluten till en organisation om reglerna är mer förmånliga för arbetstagaren än vad som stadgas i till exempel lagen om anställningsskydd, LAS. Det är alltså endast en kollektivavtalsansluten arbetsgivare som kan tillämpa regler i kollektivavtal som inskränker bestämmelserna i LAS.

Enligt 6 § LAS kan din anställning inledas med en provanställningsperiod om maximalt sex månader. Detta ska framgå av anställningsavtalet. Om du fortfarande är provanställd och din arbetsgivare avser att avbryta provanställningen eller inte avser förlänga den när den går ut, måste arbetsgivaren meddela dig detta med 14 dagars varsel. Detta är ej att förväxla med uppsägningstid. Provanställningar som avbryts eller inte förlängs kan inte angripas med stöd av LAS.

När din provanställning automatiskt övergått till en tillsvidareanställning (fast anställning) gäller 11 § LAS om uppsägningstid, vilken precis som du skriver stadgar en minsta uppsägningstid om en månad.

Alltså: om provanställd 14 dagar, om tillsvidareanställd minst en månad, oavsett kollektivavtal.

Upplysningsvis kan tilläggas att uppsägningsreglerna i kollektivavtalet mellan Visita och HRF på det stora hela motsvarar vad som stadgas i LAS.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Niklas Junker
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (16)
2021-06-18 Räknas semesterdagar in i uppsägningstiden?
2020-06-29 Skadad under arbetstid?
2020-02-19 Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?
2020-01-16 Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?

Alla besvarade frågor (94627)