FrågaARBETSRÄTT18/06/2021

Räknas semesterdagar in i uppsägningstiden?

Hej,

Min chef menar på att semester inte räknas som uppsägningstid. Jag hade knappt 3 veckors arbete plus 4 veckor semester efter det när jag sa upp mig och sista semesterdagen satte jag som slutdatum. Chefen säger nu att jag behöver jobba en vecka till för att semester inte är godkänt som uppsägningstid.

Jag har inte kollektivavtal och på mitt avtal står det 'en uppsägningstid på minst 1 månad'. Men inte mer preciserat än så.

Har min chef rätt i sin ståndpunkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När kollektivavtal saknas gäller vad som står i lagen om anställningsskydd, LAS. Avvikelser från lagen i enskilt avtal håller alltså inte rättsligt (2 § LAS). Arbetstagaren får säga upp sig utan att behöva uppge något skäl. Men arbetstagarens skiljs från jobbet först när uppsägningstiden löpt ut. Enda gången han eller hon får frånträda sin anställning omedelbart är om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren, 4 § LAS.

Har din chef rätt eller fel?

Uppsägningstiden inkluderar semesterdagar. Har du i förväg fått din semester godkänd, så som det verkar, räknas dessa dagarna in, precis som om du arbetade. Din chef har fel.

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Public question details image