Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?

2020-02-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag har en anställning som bygger på att jag är anställd under viss tid. Som nu från 2019-12-20 till 2020-06-12. Dvs jag är anställd under skoltid. När sommarlovet börjar kan ett erbjudande om ny anställning komma gällande nästa termin. Om jag vill sluta innan 2020-06-12, hur lång uppsägningstid har jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så har du en tidsbegränsad anställning i form av en visstidsanställning. Reglerna om detta hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS) (5 § punkt 1 LAS).

Kan man avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid?

Huvudregeln är att det inte finns någon möjlighet att säga upp sig i förtid vid visstidsanställningar, eftersom att principen om att avtal ska hållas gäller vid denna typ av anställning. Detta betyder i praktiken att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man har och därmed även arbeta under hela arbetstiden.

Undantagsfall

Bestämmelserna kring tidsbegränsade anställningar är möjliga att kringgå genom det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av (2 § tredje stycket LAS). Det framgår dock inte av frågan huruvida din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal. Finns det ett sådant avtal är frågan med stor sannolikhet reglerad där, vilket kan ge arbetstagaren en möjlighet att säga upp sig i förtid - i så fall finns även uppsägningstiden i samma avtal.

Ett annat undantagsfall är den situation där man har kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra tidigare än den bestämda tiden. Du kan alltså fråga din arbetsgivare om du kan få säga upp dig i förtid, dock har denne ingen skyldighet att gå med på förslaget.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom (15)
2020-06-29 Skadad under arbetstid?
2020-02-19 Kan man säga upp en visstidsanställning i förtid?
2020-01-16 Vilka typer av tjänster kan min arbetsgivare omplacera mig till?
2019-03-12 Anställningsskydd i tillsvidare- och provanställningar

Alla besvarade frågor (84262)