Uppsägning på grund av personliga skäl

Hej

Bedriver ett mindre byggföretag och har 1 anställd .Som jag funderar på att säga upp personliga skäl.

Följande har hänt.

1. Försenad att komma i tid cirka 1,1,5 timme försenad dagligen.

2. OM vi jobbar tillsammans och jag åker lite tidigare så slutar den anställde cirka 30 min senare o åker hem.

3. Spritpåverkad senaste 3 månadernas på jobbet.

4. Olovlig frånvaro om han ska jobba själv

5. Stöld på företaget samt kund den senaste månaden.

6. Fördröjer arbetet med flera dagar om han ska jobba själv.

7. Hotade en kund med hembesök om han inte hållde käft.

Har sagt till honom flera gånger men det hjälper inte varslade honom om uppsägning om han inte bättrade sig men hotar med facket . Ge mig ett råd hur jag ska göra.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Saklig grund för uppsägning krävs
För uppsägning pga av personliga skäl krävs att det föreligger saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Vad som anses vara saklig grund varierar från fall till fall. Som huvudregel ska en sådan uppsägning grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. Undantag är om förseelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren har visat sig klart olämplig till fortsatt arbete. Exempel på saklig grund är misskötsamhet, olovlig frånvaro, sen ankomst, arbetsvägran, olämpligt uppträdande, upprepad onykterhet på arbetsplatsen (såvida det inte kan betraktas som sjukdom) och brottslighet.

Underrätta arbetstagaren
Innan uppsägning pga personliga skäl kan ske måste medarbetaren fått möjlighet att förändra sitt beteende. Det är därför viktigt att ha samtal med medarbetaren och förklara att ett fortsatt felaktigt beteende kan leda till uppsägning. Om medarbetaren fortsätter upprepa sitt beteende efter tillsägelse kan det finnas skäl för uppsägning.

Två månaders-regeln
Arbetsgivaren får inte grunda en uppsägning enbart på omständigheter han har känt till i mer än två månader. Det finns dock inget hinder för att sådana omständigheter tillsammans med nya omständigheter läggs till grund för uppsägningen (7 § 4 st LAS).

Omplaceringsskyldighet
Innan uppsägning behöver arbetsgivaren även undersöka möjligheterna till omplacering av medarbetaren (7 § 2 st LAS). Möjligheten till omplacering är mindre om uppsägningen beror på personliga skäl och generellt sägs ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. I ett mindre företag med endast en anställd måste dock omplaceringsskyldigheten anses vara ganska liten.

Varsla två veckor i förväg innan uppsägning
Vid uppsägning måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren minst 2 veckor innan man ska säga upp personen (30 § LAS). Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund ska även fackförbundet varslas minst två veckor i förväg. Medarbetaren och fackförbundet har rätt till överläggning med arbetsgivaren, om den begärs inom en vecka från underrättelsen och varslet och arbetsgivaren måste invänta eventuell överläggning innan anställningen kan avslutas.

Vad gäller i ditt fall?
I ditt fall verkar det som att arbetstagaren har misskött sig på flera av ovanstående grunder som kan utgöra saklig grund för uppsägning. Sen ankomst och olovlig frånvaro som du nämner har inträffat kan utgöra saklig grund om det sker upprepade gånger, och inte endast något enstaka tillfälle. Även vid onykterhet är det som huvudregel också endast upprepade förseelser som leder till uppsägning, inte enstaka tillfällen. Dock om arbetstagaren bedöms vara alkoholist kan uppsägning inte bli aktuell då det räknas som sjukdomstillstånd, vilket normalt inte är skäl för uppsägning. I sådana fall kan arbetsgivaren ha ett rehabiliteringsansvar. Vad gäller stölderna som du nämner kan även det utgöra saklig grund för uppsägning. Det får dock inte endast röra sig om misstanke om brott, då detta inte är tillräckligt för uppsägning. Att han fördröjer arbetet med flera dagar när han jobbar själv och betett sig illa mot en kund genom hot kan också utgöra misskötsamhet av sitt arbete som kan vara saklig grund för uppsägning. Det väsentliga är när man ska avgöra om det föreligger saklig grund för uppsägning är oftast om dessa händelser har skett vid upprepade tillfällen, vilket det verkar ha gjort i ditt fall, då du nämner att arbetstagaren kommer försent till arbetet dagligen, har upprepad olovlig frånvaro och varit onykter på arbetet under en längre period. Man måste också titta på den samlade bedömningen om arbetstagaren är olämplig för anställningen.

Eftersom du har sagt till arbetstagaren flera gånger om detta och även varslat om uppsägning om han inte bättrar sig, men han fortsätter att upprepa sitt beteende, talar det för att det föreligger en grund för uppsägning. Viktigt att tänka på är dock att det är du som arbetsgivare som har bevisbördan för att den anställde verkligen har burit sig illa åt, att företaget har skadats på något sätt på grund av detta och att en uppsägning är den sista och nödvändiga utvägen. Därför är det viktigt att dokumentera genom att föra löpande anteckningar om den anställdes beteende.

Sammanfattningsvis med tanke på de flertal händelser som du nämner som vanligtvis är orsaker som utgör saklig grund för uppsägning och att det skett vid upprepade tillfällen, talar mycket för att en uppsägning av denna person kan anses ske på saklig grund. Även att du varnat arbetstagaren ett flertal gånger och ingen förbättring skett talar för saklig grund. Det är dock viktigt att du har dokumentation som styrker detta, eftersom att du som arbetsgivare har bevisbördan på att den anställde har missköt sig. Viktigt är också att tänka på den ovannämnda tvåmånadersregeln, att du inte får grunda en uppsägning enbart på omständigheter som du har känt till i mer än två månader. Sedan är det också viktigt att tänka på att du måste underrätta arbetstagaren minst två veckor innan uppsägning sker och om arbetstagaren är medlem i facket ska även fackförbundet underrättas minst två veckor i förväg.

Behöver du ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”