Uppsagd från behovsanställning tillsvidare

FRÅGA
Hej, jag är 19 år och har jobbat extra på helger sedan 2017 som tillsvidareanställd förmånsgrupp timavlönad. En sak hände som fick mig att må psykiskt dåligt och att jag kräktes på jobbet, jag informerade kollegan och smsade min chef om det och han svarade att det var bra att jag gick hem. Sedan hade vi ett möte då jag efterlyste bättre information om mina arbetsuppgifter och 2 veckor efter det fick jag ett mail där den övre chefen skrev att jag inte kommer skrivas upp mer på framtida arbetspass. Anledningen, menar dem är att jag gick hem från jobbet utan att säga till, trots att jag faktiskt sa till. Får man verkligen göra såhär? Det har hänt en liknande sak där en annan anställd fick sparken utan anledning och information. Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår saken rätt är du tillsvidareanställd och utför arbete när behov uppstår. Huvudregeln är att vid behovsanställning tillsvidare gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär att det ska finnas saklig grund för uppsägning (7 § LAS) och uppsägningstid (11 § LAS). Om du blivit avskedad gäller 18 § LAS som kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Man kan bli uppsagd antingen av personliga skäl eller arbetsbrist. Avskedad kan bara bli på grund av personliga skäl.

Grundat på det som arbetsgivaren sagt till dig verkar du ha blivit uppsagd/avskedad på grund av personliga skäl.

Om arbetsgivaren bara slutar att boka dig, men har kvar dig som anställd blir saken mer komplicerad. Det finns ingen minsta arbetstid som den anställde kan kräva, dock får inte anställningsformen missbrukas av arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren vidhåller att du blivit uppsagd eller möjligen avskedad på grund av personliga skäl kan du hävda att uppsägningen/avskedandet är felaktigt.

Arbetsgivaren är skyldig att ge dig ett skriftligt meddelande om uppsägningen/avskedandet (8 § och 19 § LAS). De är också skyldiga att ge dig ett meddelande om hur du ska invända mot uppsägningen/avskedandet (8 § och 19 § LAS). Du har också rätt att begära skriftlig förklaring till varför du blivit uppsagd/avskedad (9 § och 19 § LAS).

Är med i facket så ska också facket ha rätt att överlägga med arbetsgivaren i frågan (vid personliga skäl 30 § LAS).

Enligt LAS kan du begära att uppsägningen/avskedandet ska förklaras ogiltigt (34 § och 35 § LAS). Du kan också begära skadestånd (38 § LAS).

Du har bara två veckor på dig under förutsättning att arbetsgivaren skött allt rätt (se ovan 8 § och 19 § LAS) att underrätta arbetsgivaren att du kommer yrka ogiltighetsförklaring (40 § LAS). Om du vill ha skadestånd har du har fyra månader på dig att underrätta arbetsgivaren (41 § LAS).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1871)
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?

Alla besvarade frågor (96583)