Upphör ett beslut om utvisning att gälla efter fyra år?

Hej ! Jag har fått avslag på ansökan om asyl och ansökan om uppehållstillstånd för att arbete. Besluten har inte kunnat verkställas. Finns det en regel att om verkställighet inte kunnat ske inom 4 år så upphör beslutet om utvisning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utifrån det du skriver tolkar jag det som att Migrationsverket i ditt fall beslutat om utvisning. Jag tolkar därmed din fråga som att du undrar om beslutet om utvisning kommer att upphöra om det inte verkställs inom fyra år. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i utlänningslagen (UtlL).

Om tiden för överklagande inte gått ut kan du överklaga
Jag kommer fortsättningsvis att utgå från att beslutet om utvisning vunnit laga kraft, alltså att det inte längre går att överklaga. Om tiden för överklagande däremot inte gått ut ännu skulle du kunna överklaga Migrationsverkets beslut för att försöka få till en ändring av beslutet (14 kap. 3 § UtlL).
 

Efter fyra år kan du ansöka om uppehållstillstånd igen
Det finns något som ofta benämns som att ett utvisnings- eller avvisningsbeslut preskriberas. Ett beslut om avvisning eller utvisning upphör nämligen att gälla efter fyra år från det att det vann laga kraft (12 kap. 22 § första stycket UtlL).

Efter att fyra år har passerat från det att beslutet vann laga kraft kan du alltså ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Detta gäller oavsett om utvisningsbeslutet har verkställts inom den tiden eller inte.

Bra att veta är däremot att ett nytt utvisningsbeslut kan meddelas om utlänningen inte medverkat till verkställandet av beslutet genom att exempelvis hålla sig undan (se MIG 2007:46).

Migrationsverket kan möjligtvis bevilja dig ett uppehållstillstånd trots utvisningsbeslutet
Du skriver att beslutet om utvisning inte kunnat verkställas. Det kan bero på att det föreligger verkställighetshinder. Verkställighetshinder kan vara av olika slag.

Exempelvis får ett beslut om avvisning eller utvisning aldrig verkställas om det finns skälig anledning att anta att utlänningen i landet skulle riskera att utsättas för tortyr eller liknande (12 kap. 1 § UtlL). Ett annat exempel är att verkställighet inte får ske om utlänningen riskerar förföljelse i landet (12 kap. 2 § första stycket UtlL).

I ett fall där det framkommer nya omständigheter som innebär verkställighetshinder får Migrationsverket bevilja utlänningen ett uppehållstillstånd just på grund av att utvisningsbeslutet inte kan verkställas (se 12 kap. 18 § första stycket UtlL). Då får man ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (12 kap. 18 a § UtlL).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det alltså en regel som säger att ett beslut om utvisning upphör att gälla efter fyra år, oavsett om beslutet kunnat verkställas eller inte. Detta gäller så länge utlänningen inte försökt försvåra verkställandet av beslutet. 


Om anledningen till att ditt beslut inte kunnat verkställas ännu är att det framkommit omständigheter som utgör verkställighetshinder så är det möjligt att Migrationsverket skulle kunna bevilja dig ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ändå.


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”