Uppehållstillstånd till föräldrar från Syrien

2021-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej och god eftermiddag, Jag kommer från Syrien och jag har mina föräldrar som bor kvar där. Kan man få hit dem? Jag jobbar i Sverige sedan år 2016 och jag har svenskt medborgarskap. Kan de komma till Sverige genom att köpa en bostad eller ett hus, eller kanske genom att köpa en lokal för att starta ett eget företag, alltså ett arbetstillstånd? Eller hur? Finns det ett sätt eller något man kan göra för att få hit sina förädrar, Alla möjliga viss?Med Vänliga Hälsningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Jag kommer gå igenom alternativen för uppehållstillstånd var för sig där jag börjar med "alternativt skyddsbehövande", för att sedan gå in på "uppehållstillstånd på grund av anknytning" för att till sist avsluta med möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete.

Uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande

Man kan få uppehållstillstånd i Sverige av olika anledningar. En av dessa är genom att man anses vara alternativt skyddsbehövande. Man anses som alternativt skyddsbehövande om man, vid ett återvändande till hemlandet, löper allvarlig risk att skadas på grund av krig och man inte kan begagna sig av hemlandets skydd (4 kap. 2 § UtlL).

Om man anses vara alternativt skyddsbehövande har man rätt till uppehållstillstånd i Sverige förutsatt att man inte har begått några allvarliga brott(5 kap. 1 § UtlL).

Huruvida dina föräldrar kommer att få status som alternativt skyddsbehövande kan jag inte svara på med säkerhet. Det är Migrationsverket som fattar beslut om detta och de har under senare år frångått den tidigare principen att samtliga från Syrien får uppehållstillstånd. Om dina föräldrar kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande grundar sig alltså i hur allvarlig deras situation i Syrien är.

Uppehållstillstånd på grund av anhörig

Man kan även få uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon person som bor i Sverige (exempelvis dig själv). För detta krävs dock att du är ett barn (dvs. under 18 år) och är ogift (5 kap. 3 § 4 p. UtlL). Det kan även ges om det finns särskilt beroendeförhållande er emellan. Den bestämmelsen tillämpas emellertid tämligen restriktivt (exempelvis om föräldrarna inte längre lever och en mor- eller farförälder har trätt in i föräldrarnas roll) (5 kap. 3 a § 2 p. UtlL).

Försörjningskrav

Om dina föräldrar får uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att du uppfyller försörjningskravet, dvs. att du har en bostad av tillräcklig storlek för samtliga och kan försörja både dig själv och dina föräldrar (9 § lag [2016:752] om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).

Uppehållstillstånd på grund av arbete

Slutligen kan även dina föräldrar få uppehållstillstånd genom att visa att de kan försörja sig själva genom arbete. Här krävs det dock att de kan visa att de kan försörja sig själva med god marginal under en längre period samt att de har goda utsikter att kunna starta eget företag eller liknande inom en snar framtid. Vid bedömningen tar man hänsyn till samtliga omständigheter (jfr MIG 2017:8). Deras egen försörjning måste alltså vara tryggad med god marginal och detta med varaktighet (5 kap. 5 § UtlL).

Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att er situation löser sig på bästa sätt för er!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97336)