Uppdelning av kvarlåtenskap när det finns särkullbarn

2016-12-29 i Särkullbarn
FRÅGA
vi äger en bostadsrätt tillsammans, nu har maken avlidit och har barn i tidigare äktenskap och ett gemensamt.testamente finns , ingår detta i kvarlåtenskapet. eller kan särkullbarnen komma och kräva mig att jag skall utlösa den från bostaden
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Bostadsrätten kommer att ingå i kvarlåtenskapen om den inte anses vara enskild egendom. En bostad kan vara enskild egendom om det står i t.ex. testamente eller äktenskapsförord, se 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken här. Om vi antar att bostaden inte är enskild så kommer den som sagt att ingå i kvarlåtenskapen. Eftersom ni är gifta kommer en bodelning troligtvis att ske och då kommer ert giftorättsgods (all egendom som inte är enskild) att delas upp på hälften var enligt 11 kapitlet 3 § äktenskapsbalken här.

Slutsatsen blir alltså att hälften av bostaden ingår i den avlidnes kvarlåtenskap efter bodelningen. Den som ärver kvarlåtenskapen är först och främst make/maka enligt 3 kapitlet 1 § ärvdabalken, se här. Samma paragraf stadgar dock att detta inte gäller om det finns särkullbarn i äktenskapet. Då detta är fallet här så har särkullbarn rätt till sitt arv före make/maka om de inte avstår denna rätt. Eftersom det finns fler barn i detta fall har särkullbarn rätt till kvarlåtenskapen delat på antalet barn som den avlidne har. Om vi säger att den avlidne har tre barn så har alltså ett särkullbarn rätt att få ut 1/3 av kvarlåtenskapen. Särkullbarnet har dock bara rätt till en andel och inte till viss specifik egendom så som bostaden.

Sammanfattningsvis så kan alltså särkullbarnen begära ut sitt arv från sin avlidne förälder direkt. Detta behöver dock inte betyda att särkullbarnet får bostaden men kanske en andel av den om inte annan kvarlåtenskap täcker särkullbarnets rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du undrar något mer!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1114)
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?
2020-11-22 Hur fördelas arvet när det enbart finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (86638)