Underhåll till make efter äktenskapsskillnad, mm.

2021-01-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fru har inget jobb och ingen inkomst. Hon är utbildad. Vi är gifta sedan 2004. Vi har två döttrar. Jag äger helt vår lägenhet. I händelse av en framträdande skilsmässa ska vinsten från lägenhetsförsäljningen behöva delas med henne även om jag finansierade den med min inkomst? behöver jag betala för hennes levnadskostnader efter skilsmässan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna som är aktuella i din situation hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Lägenheten är giftorättsgods

Vid en skilsmässa gör man i regel en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB) och i denna ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas allt som inte har gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat genom äktenskapsförord, genom gåva med villkor om att gåvan ska vara enskild egendom eller genom arv eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Så som jag förstår din fråga är lägenheten inte din enskilda egendom eftersom du inte skriver något om äktenskapsförord eller att du fått tex. ett arv med villkor att lägenheten, eller pengarna du köpt denna för, ska vara enskild egendom. Lägenheten tillhör då ditt giftorättsgods.

Vad som händer vid bodelning

Som redan nämnt ingår giftorättsgodset i bodelning. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB kommer giftorättsgodset beräknas genom att alla dina tillgångar (som inte utgör enskild egendom) läggs samman och sedan görs avdrag för skulder. Säg exempelvis att du, rent hypotetiskt, totalt har tillgångar om 300 000 kr. som är giftorättsgods och skulder om 100 000 kr. Detta innebär att ditt totala giftorättsgods kommer vara 200 000 kr. Om din fru har tillgångar om 50 000 kr. men inga skulder kommer hennes totala giftorättsgods vara 50 000 kr.

Dessa summor (din frus och ditt giftorättsgods) kommer sedan enligt 11 kap. 3 § ÄktB läggas samman och delas lika mellan er. I exemplet ovan innebär detta att 250 000 (dvs 200 000 + 50 000) kr. skulle delas lika mellan er.

Du kommer behöva dela vinsten med din fru

För lägenhetens del innebär ovanstående att du kommer behöva dela värdet av lägenheten (inklusive vinst) med din fru, trots att du har finansierat den. Detta gäller så länge ni inte skriver i ett äktenskapsförord att annan fördelning ska gälla. Om inget äktenskapsförord finns kommer lägenheten att räknas som giftorättsgods, vem av er som har betalat för den spelar ingen roll. Det spelar inte heller någon roll att din fru inte har någon egen inkomst för tillfället.

Underhållsbidrag till före detta make

Angående din eventuella underhållsskyldighet efter skilsmässa så regleras detta i 6 kap. 7 § ÄktB. I regel föreligger ingen underhållsskyldighet gentemot den andra maken efter äktenskapsskillnad men enligt andra stycket i denna bestämmelse kan en före detta make tillfälligt få rätt till underhåll av den andra maken, under en övergångstid. Detta kan vara fallet om din fru exempelvis behöver lite tid för att skaffa ett jobb, om hon inte redan har tillgångar så att hon klarar sig under denna övergångsperiod. I samma bestämmelses tredje stycke regleras även att en make som har svårt att försörja sig efter att ett långvarigt äktenskap upplöses kan ha rätt till underhåll under en längre tid, dvs. längre än bara en övergångsperiod. Det måste då finnas synnerliga skäl för att sådant underhåll under längre tid ska beviljas och domstolen brukar göra en mycket restriktiv bedömning av vad som klassas som synnerliga skäl. Exempelvis i ett avgörande från HD; NJA 1998 s. 238, har det inte bedömts som synnerliga skäl när ett äktenskap upplöstes efter 28 år och kvinnan var sjukpensionär medan mannen arbetade. En avgörande faktor i detta fall var också att det inte fanns något samband mellan kvinnans bristande förmåga till försörjning och äktenskapet som sådant.

Eftersom din fru har en utbildning borde hon ha möjlighet att skaffa sig ett jobb, åtminstone så att hon klarar av sin grundläggande försörjning. Enligt min bedömning är det därför möjligt att du skulle få betala ett tillfälligt underhållsstöd till henne under en övergångsperiod medan hon söker jobb, men att någon längre underhållsperiod inte bör komma ifråga. Detta är dock en bedömning som utgår enbart från den information du har skrivit i din fråga och som skulle kunna ändras om andra omständigheter skulle tillkomma.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina funderingar. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98481)