Undantag från att sjukanmäla sig till Försäkringskassan i tid

2016-05-15 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej, tack för en mycket intressant och lärorik sida! Medan jag sökte runt för att se om min fråga redan fanns besvarad så har jag hunnit lära mig en hel del. Så tummen upp!Hittade inte något kring denna fråga dock. Jag undrar vad begrepp som "hinder" och "annars särskilda skäl" i praktiken betyder - när det kommer till 3 kap. 14 § lagen (1962:381) om allmän försäkring - där det står att sjukpenning inte får "utges för tid innan anmälan om sjukdomsfallet har gjorts hos Försäkringskassan, där inte hinder mött för sådan anmälan eller annars särskilda skäl föranleder att sjukpenning bör utges."Alltså, sjukanmälan ska in 7 dagar efter insjuknande har jag fått veta. Jag som studerar fick ett abrupt avbrott i mina studier denna termin p.g.a. plötsligt insjuknande och akut operation samma dag, något som gjorde det helt omöjligt för mig att orka någonting alls följande veckor. Min sjukanmälan blev därför sen, och godkänns inte från operationens datum trots ovanstående förklaring och läkarintyg. Är sjukskriven ett halvår framåt så det var en omfattande operation med påverkan fysiskt både på kropp och hjärna. Skulle vara intressant att veta vad dessa ord egentligen innebär - och i vilka situationer en kan åberopa "hinder" eller "annars särskilda skäl". Handläggaren sa att "hinder" i princip innebär avsaknad av internet på sjukhus. Stämmer det? Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du uppskattar vår sida och tack för din fråga!

Lag (1962:381) om allmän försäkring upphävdes när socialförsäkringsbalken trädde i kraft, den 1 januari 2011. Bestämmelsen som ersatt 3 kap. 14 § lagen om allmän försäkring finns i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken. Det är fortfarande samma undantag från att sjukanmäla sig i tid som gäller, dvs. undantaget gäller om det "funnits hinder mot att göra en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att förmånen ändå bör lämnas".

Enligt rättspraxis kan man åberopa hinder eller särskilda skäl om man kan ge en rimlig förklaring till varför man inte kunnat sjukanmäla sig till Försäkringskassan i tid och Försäkringskassan i efterhand kan kontrollera att förutsättningarna för rätt till sjukpenning är uppfyllda (genom att till exempel inhämta upplysningar från den försäkrade, läkare eller arbetsgivare).

Hinder att utge sjukpenning är när man inte kan sjukanmäla sig, till exempel om man är så sjuk att man omöjligt kan göra det. Särskilda skäl kan åberopas till exempel om man trott att anmälan inte behövde göras när läkare intygat nersättning av arbetsförmågan, om man inte kunnat kontakta Försäkringskassan för att man inte har telefon/internet (men man ska då ha gjort allt man kunnat för att försöka underrätta försäkringskassan om sjukdomen) eller om man varit inlagd på sjukhus och trott att sjukhuset skulle ta hand om sjukanmälan.

En bedömning måste göras av omständigheterna från fall till fall för att kunna avgöra om det finns särskilda skäl till en sen sjukanmälan. Praxis är generös till förmån för den försäkrade och många försenade sjukanmälningar accepteras.

Om du vill kan du överklaga Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur man överklagar myndighetsbeslut här: domstol.se/Myndighetsbeslut/


Hoppas du är nöjd med svaret och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (191)
2020-09-29 Får jag arbeta de dagar jag inte tar ut föräldrapenning när jag är föräldraledig?
2020-09-12 Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?
2020-09-10 Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?
2020-09-05 Är vab ett måste?

Alla besvarade frågor (85357)