FrågaÖVRIGTPUL/GDPR30/11/2016

Tillämpligheten av kameraövervakningslagen (2013:460)

Kameraövervakning av bostadstomt

Hej,

i den nya lagen för kameraövervakning (2013:460) anges i 5 § att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde.

Sagt detta, varför behöver man då som privatperson som lameraövervakar den egan tomten uppfylla 25§ angående upplysningsplikt?

Dvs hur kan en lag först inte vara tillämplig, och sedan måste man ändå följa en underliggande paragraf?!?

******

5 § Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

...

Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde

25 § Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver övervakningen om detta inte framgår av förhållandena på platsen.

Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska särskild upplysning lämnas om detta.

Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen sätts upp.

********

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Som du nämner anges det i kameraövervakningslagen (2013:460) 5 § ett undantag från när lagen är tillämplig, nämligen att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

För att lagen inte ska gälla ska det alltså först vara fråga om att kameraövervakningen görs på en plats dit allmänheten inte har tillträde. För det andra ska övervakningen bedrivas av en fysisk person (det vill säga en enskild) som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Detta sista krav innebär att det inte får vara fråga om kameraövervakning som görs av exempelvis ett företag i deras näringsverksamhet, och undantaget gäller inte heller om en privatperson ger i uppdrag åt ett larmföretag att kameraövervaka en privatbostad.

Alltså, normalt sett omfattas kameraövervakning av privat tomtmark dit allmänheten inte har tillträde av undantaget i 5 §, om kameraövervakningen görs av den privatperson som bor där. Om undantaget i 5 § är uppfyllt, innebär det som du säger att kameraövervakningslagen inte är tillämplig. Detta innebär i sin tur att inte heller 25 § om upplysningsplikten är tillämplig. Denna regel behöver alltså inte följas om det är fråga om kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Att det som överskrift till vissa paragrafer i lagen står "kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde" gäller endast kameraövervakning som inte sker som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Det är alltså endast till exempel företag eller en person som övervakar en tomt som ett led i en näringsverksamhet på något sätt som omfattas av dessa regler. Om du som privatperson kameraövervakar din privata tomt som är en plats dit allmänheten inte har tillträde, gäller inga paragrafer i lagen (enligt 5 §), och alltså inte heller 25 §. Om 5 § är uppfylld, behöver man inte gå vidare och läsa i lagen, eftersom den då inte gäller för den kameraövervakningen. Om 5 § är uppfylld, behöver du inte följa någon paragraf i kameraövervakningslagen.

Jag kan nämna att om bilder eller ljud från en kameraövervakning från en privat tomt exempelvis sprids till flera över internet, så är det inte längre fråga om övervakning som ett led i en verksamhet av rent privat natur, och då är inte 5 § uppfylld. Då måste alltså resterande regler i kameraövervakningslagen följas. Om en privatperson övervakar ett område som omfattas av allemansrätten, måste också hela kameraövervakningslagen följas, eftersom 5 § då inte heller är uppfylld.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”