Testamentera nyttjanderätt till sambo

2019-02-06 i Sambo
FRÅGA
Hej!Har en bostadsrätt jag själv köpt för 27 år sedan. Har en sambo sedan 25 år Han har inga barn. Jag har 2 vuxna barn, Vi har inga gemensamma. Jag vill att han ska fortsätta bo i lägenheten om jag går bort först.Kan mina barn kräva att han flyttar eller löser ut dem? Bör vi gå till Jurist? MVHBodil
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Sambor har ingen legal arvsrätt. Eftersom det bara är gemensam bostad och bohag som omfattas av bodelningen så är det därför viktigt att ha rett ut vad som tillhör vem innan en eventuell bodelning. Detta kan regleras på lite olika sätt, antingen genom ett samboavtal eller ett testamente.

Efter att bodelningen gjorts görs ett arvskifte enligt 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente.

Eftersom du vill att din sambo ska fortsätta bo kvar i lägenheten om du går bort så skulle ett alternativ kunna vara att testamentera själva nyttjanderätten till din sambo, alternativt testamentera lägenheten till din sambo med full äganderätt (om det inte är så att lägenheten är gemensam bostad som köpts för gemensamt bruk enligt 5 § 1 st. 1 p. SamboL, för då ingår den i bodelningen).

Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendomen med full äganderätt. Testamentstagaren kan då använda och omsätta egendomen som den behagar. Ett testamente kan dock också föreskriva vissa villkor.

Grundtanken på området är att testators vilja ska efterföljas så långt det går enligt 11 kap. 1 § ÄB. Man kan till exempel testamenteras egendom med fri förfoganderätt. Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen men då med vissa undantag. Det är inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta eftersom arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt sedan går bort.

En annan begränsning i den fulla äganderätten kan utgöras av en nyttjanderätt. Testamentstagarna ärver då med full äganderätt, men med förbehållet att nyttjanderätten ska tillfalla någon annan. Vad detta innebär regleras främst av testamentet. Nyttjanderätten kan till exempel endast avse viss del av egendomen, eller under en begränsad tid. Som sagt gäller det att i så lång utsträckning som möjligt följa testators vilja enligt 11 kap. 1 § ÄB. Med andra ord så skulle du kunna testamentera bort äganderätten av lägenheten till dina barn, men nyttjanderätten till din sambo. Detta reglerar du alltså genom testamentet hur du vill.

Testamente upprättas skriftligt enligt 10 kap. 1 § ÄB, och testator ska underteckna i närvaro av två vittnen. Den som anges som testamentstagare får inte vittna enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testator 10 kap. 4 § 1 st. ÄB.

Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att upprätta ett giltigt testamente om du är mån om att få din vilja igenom, för om lägenheten inte utgör samboegendom kommer lägenheten att tillfalla dina barn eftersom de är dina bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB.

Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (372)
2019-05-20 Ärver min sambo mitt hus om jag dör?
2019-05-08 Sambors arvsrätt
2019-05-02 Har en avlidens sambos barn rätt till efterarv när den efterlevande sambon avlider?
2019-04-30 Bodelning efter sambos död

Alla besvarade frågor (69214)