Testamente och legal arvsordning

2017-02-25 i Sambo
FRÅGA
Jag bor med min sambo och vi har inga planer på att gifta oss på flera år. Vi har ett hus och två bilar oxh en gemensam son. Säg om t.ex både min sambo och son skulle avlida då ärver hans föräldrar hans del. Vi vill få till det så att den kvarlevande ska få ärva allt i detta fall. Går det? fråga nr 2. Om min sambo avlider och jag blir ensam kvar med min son kan man då skriva i något testamente så att min son inte ärver hela min sambos del? Så att man har en chans att behålla hus och dylikt? Och hur fungerar det med arvet till min son, ska det betalas ut direkt oh vem tar hand om pengarna osv??Mvh Anna Lagerberth
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vid det fall att er son avlider kommer dennes föräldrar ärva varsin del enligt den legala arvsordningen, såvida er son i sin tur inte har några barn. Vid det fall den andra föräldern också är avliden, ska personens syskon ärva dennes del, vid det fall där inte finns några syskon kommer den andra föräldern ärva samtlig del. Detta framgår av Ärvdabalken 2 kap. 2§.

Gällande sambor finns ingen legal arvsrätt sambor emellan. För att tillförsäkra att ens sambo ärver måste testamente upprättas. Dock kan som huvudregel barnet begära jämkning av testamentet och begära ut sin laglott (halv arvslott) vilket regleras i Ärvdabalken 7 kap. 1-3§§. Detta, om testamentet överstiger en sådant värde.

Det ska noteras att vid det fall en sambo avlider så erhåller den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, samt övertagande av bostaden, Sambolagen 18§. Vid det fall du tar över bostaden och er son ska ärva kan, vid problem uppstår, en fordran skapas för bostadens värde, så att du kan få bo kvar.

Gällande arv till er son gäller som huvudregel att dem är arvsberättigade direkt, även om han är under 18 år, och kan själv ta emot ett testamente eller arv, detta framgår av Föräldrabalken 9 kap. 1§. Vidare ska den som har vårdnaden se till så att barnets personliga förhållanden blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska även anses i regel vara sonens förmyndare, och ska förvalta den omyndigas tillgångar så att dem förvaltas, används och placeras på ett bra vs. Detta framgår av Föräldrabalken 13 kap. 1§.

För vidare hjälp att upprätta ett eventuellt testamente alternativt andra ärenden hänvisar jag dig till Lawlines juridiska byrå genom att klicka på "boka tid med jurist" ovan. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (493)
2021-07-30 Efterlevande sambos rätt till den gemensamma bostaden
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?

Alla besvarade frågor (94413)