Testamente kan reglera arv efter sambo

2017-08-13 i Sambo
FRÅGA
Vi är två 60+ folk som inte är gifta. Vi köper hus tillsammans. Han betalar 3/4 av köpsummen, jag 1/4. Jag har två vuxne barn, han inga. Om jag dör först vill jag ha ett dokument som säger att han äger 3/4 av huset så han inte ska utreda 1/2 till mina barn. Hur gör vi det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga regleras i sambolagen.Sambolagen, (SamboL) och av ärvdabalken (ÄB).

Definitionen av samboförhållande

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

Ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller

3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Bodelning

När ett samboförhållande upphör kan någon sambo begära bodelning. Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 2 och 8 §§ SamboL. Bodelning innebär att egendom som utgör gemensam bostad och gemensamt bohag 3§ SamboL ska delas lika mellan samborna, det är dock inte all egendom som ska delas. Enbart egendom som utgör gemensam bostad och bohag och har införskaffats för gemensam användning delas. Detta skulle alltså innebära att din sambo får hälften av värdet för bostaden och möblerna som finns där. Fritidshus, bilar och privata banktillgångar är inte samboegendom. Enligt 13 § SL får sambor avräkna skulder vid bodelning. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Om en sambo skulle gå bort kan den andra sambon välja att begära bodelning eller inte (8 § och 18 § SamboL). Om ingen bodelning begärs kommer ni helt enkelt att behålla den egendom som ni själva äger enligt köpekontraktet. Det som inte utgör samboegendom behåller vardera part själv. Det går också att teckna ett samboavtal om att en bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå . Detta innebär att det är syftet vid köpet som avgör om något är samboegendom, om tanken var att det skulle ingå i det gemensamma hushållet eller inte. Det måste dessutom utgöra gemensam bostad eller bohag som t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Sambor ärver inte varandra

Huvudregeln är att sambos inte ärver varandra vilket framgår indirekt i 2 kap 1-3 § samt 3 kap 1-2 § ärvdabalken (ÄB). Enligt ärvdabalken är det endast makar, barn och släktingar (dock ej kusiner eller ännu mer avlägsna släktingar) som ärver.

Testamente

Att sambor inte ärver varandra kan kringgås genom testamente. Alltså kan du upprätta ett testamente där det framgår att du vill testamentera hela eller delar av bostadsrätten till din sambo när du går bort. För ett giltigt testamente så krävs det att det närvarar två vittnen vid upprättandet samt dessa två vittnenas underskrift, 10 kap 1 § ÄB. Vidare så krävs att din sambo godkänns av bostadsrättsföreningen om denne ska överta hela bostadsrätten. Detta behövs eftersom din sambo övertar bostadsrätten och på så sätt sker en överlåtelse (även genom testamente), 6 kap 1-2 § bostadsrättslagen.

Barns rätt till laglott

Laglotten är den andel som barn alltid har rätt att få ut då en förälder går bort. Dina barn har rätt att i vart fall få ut sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Men om du vill testamentera bort en del av ditt arv ska din vilja respekteras, dock har ditt barn fortfarande rätt till sin laglott, dvs 50% av arvslotten. Det finns dock inget som säger att ditt barn måste få ut laglotten utan då krävs det att barnet yrkar på jämkning av testamentet, 7 kap 3 § ÄB.

Sammanfattningsvis så krävs det att ni upprättar ett testamente om att bostadsrätten ska övergå till din sambo för att ni ska vara säkra på att din vilja faktiskt går igenom. Ni bör dock beakta dina barns rätt till laglott vid din bortgång, dvs hälften av din kvarlåtenskap.

Svar

Eftersom sambor inte automatiskt ärver varandra kan ni skriva ett testamente för att reglera det du beskriver ovan. Testamentet måste bevittnas och skrivas under av två vittnen samtidigt som ni själva skriver under. Särkullbarn har dock rätt till sin laglott oavsett testamente genom att jämka testamentet.

Rekommendation

Jag rekommenderar att ni upprättar ett testamente som anger hur ni vill fördela äganderätten efter ena sambons eller bådas bortgång. Testamentet måste följa formkraven i ärvdabalken för att vara giltigt och det rekommenderas att ni tänker igenom formuleringen av testamentet noggrant för att undvika misstag. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att ni bokar tid hos en jurist. Ifall ni vill anlita oss är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94270)