Testamente eller giftemål för sambos?

2017-08-29 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo väntar vårt första barn om en månad.Vi har lite funderingar på om någon av oss skulle gå bort. Vi tänker på det ekonomiska för den efterlevande. Räcker det med att skriva ett testamente eller bör vi gifta oss?Mvh Sara
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Givetvis finns det en hel del skillnader vid giftemål respektive samboskap, men frågan riktas särskilt mot det ekonomiska för den efterlevande vid dödsfall - inte vad som är skillnaden vid t.ex. en skilsmässa. Vid dödsfall kan en sambo begära bodelning och få ut 2 prisbasbelopp (89 600kr 2017), men något annat har en kvarlevande sambo inte rätt till. Ett testamente kan i stor utsträckning skydda den kvarlevande sambon, men det finns en stor skillnad mellan testamente och giftemål:

Ett barn befinner sig alltid "först" i arvsordningen, vilket innebär att ert kommande barn skulle ärva hela den avlidne förälderns kvarlåtenskap. Ett testamente kan visserligen inskränka arvsrätten, men enbart till hälften. Ett barn har nämligen alltid rätt till minst sin sk. "laglott", d.v.s. hälften av arvet om det inte fanns ett testamente.

Är ni däremot gifta, och har ett gemensamt barn, kommer den efterlevande föräldern att överta hela den andre makens kvarlåtenskap (om inte ett testamente säger annat) och inneha det med fri förfoganderätt till den efterlevande makens död, efter vilket kvarlåtenskapet tillfaller ert barn. Vid giftemål kommer således allt, förutsagt att inget har testamenterats bort till någon utomstående, att tillfalla den kvarlevande maken. Fri förfoganderätt innebär i princip att den efterlevande får förfoga kvarlåtenskapet som hen önskar, men att det får inte ges eller testamenteras någon annan. Det innebär i princip att barnets arv skjuts upp tills att den kvarlevande föräldern avlider.

Ett giftemål ger således ett starkare skydd för den efterlevande än vad ett testamente mellan sambos gör.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (494)
2021-08-02 Ärver min sambos barn även mig?
2021-07-30 Efterlevande sambos rätt till den gemensamma bostaden
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor

Alla besvarade frågor (94585)