Testamente eller giftemål för sambos?

Hej!

Jag och min sambo väntar vårt första barn om en månad.

Vi har lite funderingar på om någon av oss skulle gå bort. Vi tänker på det ekonomiska för den efterlevande. Räcker det med att skriva ett testamente eller bör vi gifta oss?

Mvh Sara

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Givetvis finns det en hel del skillnader vid giftemål respektive samboskap, men frågan riktas särskilt mot det ekonomiska för den efterlevande vid dödsfall - inte vad som är skillnaden vid t.ex. en skilsmässa. Vid dödsfall kan en sambo begära bodelning och få ut 2 prisbasbelopp (89 600kr 2017), men något annat har en kvarlevande sambo inte rätt till. Ett testamente kan i stor utsträckning skydda den kvarlevande sambon, men det finns en stor skillnad mellan testamente och giftemål:

Ett barn befinner sig alltid "först" i arvsordningen, vilket innebär att ert kommande barn skulle ärva hela den avlidne förälderns kvarlåtenskap. Ett testamente kan visserligen inskränka arvsrätten, men enbart till hälften. Ett barn har nämligen alltid rätt till minst sin sk. "laglott", d.v.s. hälften av arvet om det inte fanns ett testamente.

Är ni däremot gifta, och har ett gemensamt barn, kommer den efterlevande föräldern att överta hela den andre makens kvarlåtenskap (om inte ett testamente säger annat) och inneha det med fri förfoganderätt till den efterlevande makens död, efter vilket kvarlåtenskapet tillfaller ert barn. Vid giftemål kommer således allt, förutsagt att inget har testamenterats bort till någon utomstående, att tillfalla den kvarlevande maken. Fri förfoganderätt innebär i princip att den efterlevande får förfoga kvarlåtenskapet som hen önskar, men att det får inte ges eller testamenteras någon annan. Det innebär i princip att barnets arv skjuts upp tills att den kvarlevande föräldern avlider.

Ett giftemål ger således ett starkare skydd för den efterlevande än vad ett testamente mellan sambos gör.

Med vänlig hälsning,


Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning