FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB27/11/2016

Spridningskravet vid förtal

Hej! Om jag berättar för en släkting och hans fru om hur han våldtagit mig när jag var liten, innebär det att han skulle kunna anmäla mig för förtal? Jag vill berätta dels för att förklara varför jag sagt upp kontakten med dem, men kanske främst för att hans fru ska förstå att deras barnbarn kan vara utsatta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtalsbestämmelsen för fall där uppgiften inte lämnats i tryckt skrift finns i brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då du skriver om uppgiften i en tidning där du använder personens namn på sätt som gör att personen blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga.

Min bedömning är att personen inte skulle nå framgång med en eventuell anmälan då spridningskravet inte kan anses uppfyllt i det sammanhang du avser att dela uppgiften.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare juridiska frågor är du varmt välkommen tillbaka till Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare