Sprida osanna uppgifter att någon är kriminell, samt polisanmäla på falska grunder – brottsligt?

FRÅGA
Hej! Erik, (heter egentligen något) annat anklagade mig personligen för att vara kriminell och nu har han spridit dessa rykten om mig vidare till åtminstone en annan främling. Jag vet inte vem denna är och inte heller vad han heter, känner honom inte alls. Det känns som att jag är uthängd, mycket obehagligt. Anklagelserna Erik riktar mot mig är naturligtvis falska, det finns inga bevis på att jag håller på med kriminalitet. Han hotar förresten också att polisanmäla mig via dessa falska grunder. Jag blir såklart rädd, även om polisen säkert kommer se igenom bluffen och lägga ner fallet så riskerar detta ändå att sätta mig i trubbel, ta upp min tid.Är hans ageranden brottsligt och vilka brott aktualiseras här?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt brottsbalkens (BrB) 5 kap. 1 § kan den som utpekar annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Brottet anses vara fullbordat så fort uppgiften har kommit till tredje mans kännedom, dvs till en främling som du beskrev i frågan.

I paragrafens andra stycke förklaras dock att någon som i och för sig gjort det som ovan beskrivits, inte ska dömas till förtal om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna, och om uppgifterna visas vara sanna eller om personen hade skälig grund för uppgiften som personen spred.

Om "Erik" har hittat på att du är kriminell och sagt det/skickat den informationen till annan/andra är det ett typiskt fall av förtalsbrott, men om "Erik" har skälig grund för att tro att du är kriminell är saken mer svårbedömd.

Det ska även nämnas att om uppgifterna som "Erik" spridit anses kunna leda till allvarlig skada för dig, tex på grund av uppgifternas karaktär eller spridningens omfattning så kan han enligt 5 kap. 2 § BrB dömas för grovt förtal till böter eller fängelse i högst 2 år.

Angående en polisanmälan grundad på osanna uppgifter så kan brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § BrB, samt falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § BrB, bli relevanta.

Falsk angivelse innebär att man angiver oskyldig person till åtal med uppsåt (avsikt) att denne ska bli fälld till ansvar. Brottet kan leda till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse högst sex månader. Enligt 15 kap. 6 § 2 st. BrB leder angivelse av oskyldig till åtal om han icke insåg men hade skälig anledning anta att den angivne var oskyldig att personen i fråga döms till obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader istället.

Falsk tillvitelse,15 kap. 7 § BrB, kan person dömas för om han eller hon till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst beskyller annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Brottet leder till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms personen istället för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline!

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91388)