Sonen föll från en hoppborg, skadeståndsanspråk mot badplatsarrangören?

FRÅGA
Hej!Jag har en son som föll från en hoppborg förra sommaren. Han fick en allvarlig hjärnskada. Via hans olycksfallförsäkring har han fått ersättning. Vi upplever att arrangörens rutiner vid hoppborgen har bidragit till att olyckan kunde ske. Vi har polisanmält arrangören för bristande säkerhetsrutiner. Ärendet har ännu ej hamnat hos åklagare. Även om det blir ett polisärende eller ej kan vi ta det vidare till domstol via en civil process. Vad har vi att vinna och förlora på en sådan process? Vad skall vi yrka på? Skadestånd? Jag ser gärna att arrangören gör organisatoriska ändringar och inför övervakning och tydliga regler kring sina hoppborgsaktiviteter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tråkigt att höra om din son, jag önskar honom en god förbättring.

Vad gäller?

Du har helt rätt i att polisärendet inte påverkar era möjligheter att driva en civilrättslig process. Den som vållar en skada på en annan person är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta ansvar gäller även för juridiska personer, det vill säga företag, föreningar eller liknande, som inte är fysiska personer (så kallat organansvar). Det gäller även stat och kommun (3 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen). För att bli skadeståndsskyldig måste man ha orsakat en skada genom en handling eller passivitet (underlåtenhet att handla). Det måste även finnas ett förutsebart samband mellan handlingen/passiviteten och den uppkomna skadan, så kallad adekvat kausalitet.

Handlingen måste dessutom vara vårdslös antingen enligt en normbunden bedömning eller en fri bedömning. Den normbundna bedömningen går efter olika regler, normer, branschpraxis etc., medan den fria bedömning tar mer generell hänsyn till situationen. Här spelar skadevållarens egen riskinsikt roll och även vad en tredje man hade kunnat förutse om han var i samma situation.

Beloppen för eventuellt skadestånd bestäms enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen och omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust (även beräknat för framtiden) och lidande (se Trafikskadenämndens tabeller för referensbelopp).

Er situation

Ni vill yrka att badplatsarrangören är vållande till er sons skada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Ni kan antingen hävda att det är genom att installera ett hopptorn på ett sätt som är säkert. Jag vet inte vad det är för omständigheter men om det är i en sjö så kan ni kanske hitta någon handlingsnorm som säger att man måste undersöka botten efter stenar innan man installerar en hoppborg. Är det i en pool så kanske ni kan hitta någon handlingsnorm eller branschpraxis som säger att vattnet måste ha ett visst djup om ett hopptorn uppnår en viss höjd och att de brutit mot detta. Kolla igenom saken med någon i branschen om ni vill vara riktigt säkra.

Om ni inte hittar några handlingsnormer så kan ni istället göra en fri bedömning av vårdslösheten och säga att det är uppenbart för en tredje man att man måste kolla botten noggrant när man installerar ett hopptorn vid en sjö eller att botten inte får vara för grund om det är i en pool.

Framför allt tror jag att ni kan trycka på att det är vårdslöst att inte ha skyltar som varnar för farliga hopp. Hänvisa gärna till rättsfallet NJA 1979 s. 129 "badbryggefallet" som slår fast att man bör ha sådana skyltar uppsatta där det finns risk att folk hoppar på fel sätt eller hoppar där de inte bör hoppa över huvud taget.

Oavsett vilken av dessa väger som blir aktuell, bör det inte vara svårt för er att hävda adekvat kausalitet. Det ligger i farans riktning om man inte kollar botten, inte sätter upp skylt eller bygger ett hopptorn utan rätt säkerhetsåtgärder, att någon kan skada sig allvarligt.

Hur ni kan gå vidare

Börja med att skriva till de som ansvarar för hopptornet. Ange det jag skrivit ovan om deras vårdslöshet o.s.v. Om de inte går med på era krav, kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer info om detta finner ni här. Inför detta rekommenderar jag starkt att ni söker er till vår juristbyrå på Lawline för ytterligare rådgivning och representation. Mer info om detta finner ni här. Om motparten förlorar rättegången så betalar de även dessa kostnader.

Och kanske viktigast av er, de blir tvungna att ändra sin anordning för att undvika ett nytt sådant här fall.

Hoppas mitt svar hjälper er att komma igång och lycka till! Tveka inte att höra av er till Lawline nästa gång någon av er behöver juridisk hjälp.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?