Skyldigheter för ställningsfullmaktshavare i företag

2017-10-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har precis blivit egen företagare och jag har sen tidigare två jobb att sköta och hinner därför inte med, så min fråga är att jag vill lämna någon form av fullmakt till en närstående hen. Vilka juridiska och rättsliga skydligheter kommer hen ha samt om någon skulle gå fel vem blir direkt ansvarig då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan låta någon företräda dig i ditt ställe för företaget om du upprättar en ställningsfullmakt. Denna bör vara skriftlig, för att vid eventuella tvistigheter kunna visa vad som var ställningsfullmaktstagarens behörigheter och befogenheter.

Behörighet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den behörighet fullmakten medför, blir inte huvudmannen (utfärdaren av fullmakten) bunden av rättshandlingen, oavsett tredje mans (den som ställningsfullmaktshavaren agerat med) goda tro (10 § 2 stycket avtalslagen). Ställningsfullmaktshavaren måste nämligen handla inom gränserna för sin behörighet. Överskridande av behörighet medför att tredje man kan få ersättning av ställningsfullmaktshavaren enligt 25 § avtalslagen för de skador denne haft till följd av att ställningsfullmaktshavaren har överskridit sin behörighet.

Befogenhet

I det fall ställningsfullmaktshavaren rättshandlar utanför den befogenhet fullmakten medför, det vill säga att ställningsfullmaktshavaren rättshandlar i strid med (vanligen muntliga) inskränkande föreskrifter från sin huvudman, så blir huvudmannen bunden av rättshandlingen, endast om tredje man vore i god tro (11 § stycket 1 avtalslagen). Alltså ska tredje man inte inse eller bort inse att sådana föreskrifter förelåg.

Förtydligande

Man måste alltså skilja på behörighet och befogenhet i fullmaktsförhållanden. Vanligen kännetecknas behörighet av att det är fullmaktens yttre gräns och behörigheten framgår av en skriftlig fullmakt. Exempelvis kan behörigheten för ställningsfullmaktshavaren innefatta, att köpa en Mercedes C-klass.

Angående befogenheten kan istället sägas, att den kännetecknas av att den benämns som fullmaktens inre gräns. Oftast i form av muntliga instruktioner, endast till ställningsfullmaktshavaren. Exempelvis kan befogenheten för ställningsfullmaktshavaren innefatta, att den Mercedes C-klass som ska köpas, ska vara blå och som mest får kosta 350 000 SEK. Köper ställningsfullmaktshavaren en röd metallic istället, eller om bilen kostar 400 000 SEK, är köpet gällande mot huvudmannen, endast om tredje man insåg eller bort inse att ställningsfullmaktshavaren överskred sin befogenhet.

Den skada som drabbar huvudmannen, kan denne kräva från ställningsfullmaktshavaren, i den mån huvudmannen kan bevisa att den muntliga befogenheten har överskridits.

Ersättningskravet kan åberopas enligt 18 kap. 1 § handelsbalken.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1426)
2021-09-21 Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier

Alla besvarade frågor (95863)