Skydda bostad från makes särkullbarn

2017-11-21 i Särkullbarn
FRÅGA
En fråga: Jag och maken äger en bostadsrätt till 50% vardera. Vi har särkullebarn och undrar därför om vi kan upprätta ett äktenskapsförord för att skydda den andre vid dödsfall? Då vi äger 50 % vardera undrar jag om vi måste vidta något annat vad gäller bostadsrätten? Kan vi fortsätta vara hälftenägare och ändå upprätta ett äktenskapsförord. I dagsläget har vi ett testamente där vi skrivit hur vi vill ha det men vi vill komma undan att två av särkullebarnen inte får sin laglott. Hur skyddar vi bäst den andre från detta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

En makes särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid denna makes död, vilket kan innebära att huset måste säljas. Det finns potentiella lösningar till detta och jag går igenom problematiken steg för steg här nedan.

Inbördes testamente

Ni kan upprätta ett inbördes testamente där ni testamenterar bostaden och annan eventuell egendom till varandra om någon av er dör. Det enda som krävs för att detta ska bli giltigt är att de lagstadgade formkraven (10 kap. 1-7 § ärvdabalken (ÄB)) är uppfyllda, d.v.s.:

1. Testamentet är skriftligt,

2. undertecknat av er båda,

3. bevittnat och underskrivet av minst 2 personer som är neutrala och inte står med som testamentstagare och

4. att dessa vittnen vet om att det är ett för er gemensamt testamente de bevittnar.

Om ni upprättar ett sådant testamente är det i regel giltigt och gemensamma barn får vänta med att ta ut sitt arv tills båda makarna dör (3 kap. 1 § ÄB). Jag vet inte om det är detta ni redan har gjort men det kan vara värt att överväga att testamentera på detta vis.

Särkullbarns arvsrätt

Särkullbarn har rätt att få ut arvet från sin föräldern direkt (3 kap. 2 § ÄB). Det krävs att de väcker klandertalan inom 6 månader mot ert gemensamma testamente om de ska få ut sin del direkt (14 kap. 5 § ÄB). Om de gör detta kan den efterlevande maken endast tillförsäkra sig huset genom att betala särkullbarnet sin del genom pengar eller annan egendom, så att huset inte behöver säljas för att särkullbarnet ska få ut sin andel av sin förälders arv. Annars får de sin del av sin förälders arv när den efterlevande maken dör (3 kap. 9 § ÄB).

Avtal om arvsavstående

Detta kan såklart bli besvärligt om huset är merparten av er egendom, vilket så klart ofta är fallet för husägare. Tyvärr är det ofta svårt att ge en vattentät lösning för sådana här situationer. En potentiell lösning är att få särkullbarnen att underteckna att de avstår från sin arvsrätt tills den andra maken dör (17 kap. 2 § ÄB). Detta kan ske på ert testamente eller i en fristående handling.

Det kan även tänkas att ni träffar avtal med särkullbarnen om att de har rätt att direkt få ut så mycket av arvet som är möjligt utan att huset behöver säljas.

Teckna livförsäkringar

Särkullbarn har som tidigare nämnt alltid rätt till sin laglott när en förälder avlider. För att undvika denna ekonomiska svårighet så bör ni använda er utav livförsäkringar. En livförsäkring är en dödsfallsförsäkring som ger ekonomisk ersättning, ett engångsbelopp, till dig som efterlevande.

Ni kan teckna en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare. Livförsäkringar ger den efterlevande ett bra skydd för att när någon av er dör får ni en större summa pengar. Har ni stora bolån, eller som i detta fall särkullbarn som har rätt till sin laglott, (eller laglott om det finns testamente), kan livförsäkringar med respektive make som förmånstagare ge möjlighet för den efterlevande maken att bo kvar i bostaden. Ni bestämmer själva hur pengarna ska användas och den efterlevande får då pengar till att kunna lösa ut den andres särkullbarn eller lösa en del av bolånet för att ha råd att bo kvar.

Livförsäkringar kostar en del men kan vara en bra lösning för er alla. Det påverkar inte den andre makens särkullbarns rätt till sin laglott och du och din man delar lika på fastighetens värde vid en bodelning.

Detta skydd ges eftersom livsförsäkringar som utgångspunkt inte ingår i den avlidnes tillgångar, dess giftorättsgods eller till bröstarvingars laglotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelning eller i arvsskiftet och utgör såldes som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på (se 14 kap 7 § försäkringsavtalslagen).

Slutsats

Ni kan alltså testamentera huset till varandra men era respektive särkullbarn har rätt att kräva sina laglotter när någon av er dör, vilket innebär att huset måste säljas om de kräver ut laglotten och denna inte kan täckas genom annan egendom. Ett äktenskapsförord har ingen verkan mot detta (7 kap. 4 § ÄB).

Ni kan däremot skydda er mot detta antingen genom att se till att det finns andra tillgångar för att täcka detta belopp ifall någon av er dör, genom att försöka få till skott ett avtal med var och en av bröstarvingarna där de går med på att vänta tills ni båda är döda innan de tar ut sitt arv eller genom en livsförsäkring som möjliggör att alla får ut det de ska.

För att teckna en livförsäkring kontaktar ni ert försäkringsbolag. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente eller har fler frågor rekommenderar jag att ni tar hjälp av en jurist. För att komma i kontakt med en av våra jurister kan du maila oss på info@lawline.se. Ange länken till denna fråga och säg att du vill ha hjälp av en jurist med att få tillstånd ett testamente, avtal om avstående av arv, livsförsäkring, etc. Våra jurister tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme (2017). För vissa typer av uppdrag kan vi dock erbjuda fast pris. Fråga om fast pris i ditt mail för att se om detta är möjligt.

I övrigt hoppas jag att ni finner en bra lösning på detta och att mitt svaret hjälpt er en bit på vägen.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97596)