Skriva inbördes testamente mellan sambos

2019-07-15 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo ska skriva ett testamente, för vi vill ärva varandra. Vi har två gemensamma barn, som vi vill ska ärva oss när vi båda har gått bort. Vi har för oss att vi har hört någonstans att vi kan skriva i testamentet att vi vill att arvslagen ska gälla som om vi vore gifta, stämmer det? Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?
SVAR

Arv och testamente mellan sambo

Bestämmelserna om arv och testament finns i ärvdabalken (ÄB). Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. För att ni ska kunna ärva varandra behöver ni, precis som du nämner i din fråga, upprätta ett inbördes testamente.

Förhållandet hade varit annorlunda om ni var gifta. Makar ärver varandra när den andra går bort, förutsatt att inget testamente finns som reglerar annat.

Samboegendom

Med samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget. Bohag är sambors gemensamma möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot kan ni ett i testamente skriva att även annan egendom ska ingå, till exempel en bil som någon av er äger.

Fri förfoganderätt

Värt att tillägga är att ni skiljer på sådant som ni vill att den ena ska äga med fri förfoganderätt respektive full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den sambon som ärver efter den andra får i princip göra vad den vill med den egendomen. Däremot får den sambon som ärver med fri förfoganderätt inte testamentera vidare den egendom som innehas med fri förfoganderätt. När den sambon som ärvt egendom med fri förfoganderätt gått bort kommer alltså den egendomen falla tillbaka till era två gemensamma barns arv enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB)

Full äganderätt

Om ni däremot väljer i ert testamente att viss egendom ska innehas med full äganderätt gäller andra regler. Då har den sambo som ärver efter den andra sambon, rätt att både använda den egendomen som den själv vill och även rätt att testamentera bort den egendomen. Skillnaden i att ärva med full äganderätt är alltså att den andra sambon har en oinskränkt rätt att göra vad den vill med den egendom som innehas med full äganderätt.

Denna egendom behöver inte nödvändigtvis ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att den ska gå "tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, falla automatiskt till era barn.

Det är du och din sambo som tillsammans, vid upprättande av ett testamente, som väljer vilken egendom som ni vill ska ärvas med fri-, respektive full äganderätt.

Barnens rätt till efterarv

Viktigt att ni är medvetna om att era gemensamma två barn, oavsett vad ni skriver i testamentet ändå alltid har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten omfattar allting som den efterlevande sambon lämnat kvar, och laglotten är således hälften av det som den ena sambon lämnar kvar.

Egendom som ärvs av den andre sambon med full äganderätt behöver nödvändigtvis inte ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att egendomen ska "gå tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, faller den automatiskt till era barn.

Du skriver dock i frågan att ni vill att era två barn ska få ärva allt efter er. I sådana fall har era två barn rätt att få ärva all egendom som efter er bådas bortgång finns kvar. Såväl egendom som i testamente skulle ägas av den andre sambon med fri-, respektive full äganderätt.

"Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?"

Du skrev att ni ville upprätta ett testamente. Viktigt att betona är att ert testamente blir juridiskt korrekt och gällande och att det i testamentet inte ska finnas utrymme för olika tolkningar som kan ge upphov till oenighet om vem av era två barn som ska ärva vad efter er.

För att få en så bra och uttömmande utformning av ert testamente och som ni tänkt er, rekommenderar jag att ni tar tar hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt så att ert testamente blir som ni önskat er och även juridiskt korrekt. Behöver ni hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka direkt här: http://lawline.se/boka

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98481)