Skilsmässa Thailand eller Sverige

Hej, Jag, min man och 2 barn har svenskt medborgarskap. Vi valde att skriva oss som utskrivna från Sverige då flytten gick till Thailand. Men, tyvärr fick jag veta att min man har varit otrogen i 2 månader och vill separera. Vi har i dagsläget 3 hus och en lägenhet i Thailand. Hur blir det med det vid en skilsmässa? Och vad har jag för rätt då han tidigare ägde ett bolag? Vi är bägge skrivna på husen och lägenheten i Thailand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Jag uppfattar det som att du och din man gifte er i Sverige och har bott här ett tag innan ni flyttade till Thailand.

Vilket lands process?

Först uppstår frågan om vilket lands domstolar som kan avgöra frågan. Sverige är med i EU, därför gäller viss reglering från EU. EU-förordningen som gäller för området är Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden (härefter Förordningen). Förordningen reglerar både vilket lands domstolar som är behöriga, och vilken lag som ska gälla.

Det ska påpekas att man rent juridiskt delar upp skilsmässor i två frågor, själva skilsmässan och uppdelningen av egendomen. Enligt Förordningen art 5.1 är det vanligtvis landet i vilket ansökan om skilsmässa som ska döma också i frågan om uppdelningen av egendom. Söker du skilsmässa i Sverige kommer svensk domstol alltså avgöra frågan.

Lag för uppdelningen

Nästa fråga blir vilket lands lag som avgör uppdelningen, detta kallas lagval. För svensk del är det svensk lag som avgör frågan om lagval. Det kan bli så att svensk lag anger att egendomen ska delas upp enligt thailändsk lag. 

Förordningen reglerar också denna fråga. Eftersom inget antyder att ni skulle ha kommit överens om någon speciell lag (man får välja det om man vill när man gifter sig), är det artikel 26 som avgör frågan. Enligt den är det landets i vilket makarna först bosatte sig lag som gäller. Om ni inte har bott tillsammans en tid är det istället landet där ni båda var medborgare när ni gifte er som gäller. Var ni är skrivna i nuläget spelar ingen roll.

Då jag uppfattar det som att ni mellan att ni gifte er och nu har bott i Sverige bör det alltså vara svensk lag som gäller. Lagen är äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB.

Själva uppdelningen

Då jag inte vet vad ni har för egendom förutom husen kan jag inte ge ett definitivt svar på hur uppdelningen kommer se ut. Det som kan sägas generellt är att all egendom som makarna äger läggs ihop och delas på två. Detta gäller både hus och aktier i företag.

Om den enda egendom ni har är huset och eventuellt aktier ska dessa alltså som huvudregel delas jämnt mellan er. Det finns dock vissa omständigheter som kan göra att den regeln inte gäller, till exempel äktenskapsförord eller om ni har fått husen som gåva. Därför vill jag rekommendera att du söker vidare juridisk hjälp att utreda vad som gäller i just ert fall.

Sammanfattning

Det är alltså enligt min bedömning svensk lag som ska avgöra frågan. Vanligtvis delas egendomen jämnt mellan de som skiljer sig, men i vissa fall delar man på andra sätt. Jag föreslår att du söker vidare hjälp i frågan så att allt blir utrett med ett bättre underlag.

Om du har någon följdfråga eller vill ha hjälp av Lawline för att utreda frågan mer ingående är du varmt välkommen att höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”