Skälig tid för arvsskifte

2016-10-27 i Arvsskifte
FRÅGA
Inom vilken tid kan anses som skälig för att göra ett arvsskifte?
SVAR

Hej!

Först när bouppteckning förrättats och godkänts av Skatteverket ska fördelningen ske genom ett arvskifte mellan testamentstagare och universella testamentstagare, jag förutsätter enligt din fråga att bouppteckningen redan är klar.

Reglerna om arvskifte återfinns i Ärvdabalken (ÄB) 23 kapitlet. Där föreskrivs att det ska upprättas en handling som ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare (se 23 kap 4 § ÄB), denna handling behöver inte skickas in till någon myndighet utan är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. Arvskiftet kan således ske först när samtliga parterna är överens, det som kan dra ut på tiden kan vara det fall att delägarna inte kommer överens. Om dödsbodelägarna inte kan enas kan delägare begära hos rätten att förordna om en skiftesman (se härom 23 kap 5 § ÄB).

Sammantaget, om bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket saknas därefter angiven tidsfrist för när arvskifte ska eller bör ske, det sker helt enkelt när dödsbodelägarna är överens.

Vissa specialfall ska emellertid noteras, om det i dödsboet ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste boet skiftas senast fyra år efter att dödsfallet inträffat,18 kap 7 § ÄB. Om det finns omyndiga barn som är delägare i boet som skall skiftas ska förmyndaren se till att arvskifte sker "så snart som möjligt", detta enligt 15 kap 2 § Föräldrabalken (FB).

Ärvdabalken hittar du här.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas du fick klarhet i din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88142)