Skälig grund för avsked

Hej! När jag var på kontoret en dag så pratade min Manager och två kollegor om hur en annan kollegas (som ej var på kontoret den dagen) arbete var dåligt och la allmänt negativa kommentarer om denne personens arbete. Exempelvis hur denne personen inte förstått vad vårt arbete gick ut på, hur det var dåligt skrivit, och hur personen gjort en extremt dålig/felaktig eskalering osv.

Jag valde då att berätta om det samtalet för kollegan som det handlade om (personen som ej var på kontoret). Efter det fick min Manager och Team Lead reda på att jag informerat kollegan om detta, och sa att jag nu har fått en officiell varning om att jag inte får vara kvar i team:et om jag fortsätter med detta beteendet. Då det enligt dom inte är tillåtet att prata om saker som skett på kontoret till personer som inte var där, även fast vi alla är i samma team.

Anledning till att jag berättade för min kollega var på grund av att jag visste att dom skulle ha ett samtal med denna personen om förbättringar som kunde göras i arbetet. Jag ville förbereda honom på samtalet som komma skall och Jag tyckte inte att det som sas var professionellt i och med att det var Managern som sa detta till dom andra kollegorna.

Är det lagligt för en arbetsgivare att avskeda någon på grund av att dom informerar en kollega om vad som sas bakom deras rygg?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor rörande arbetstagarens skydd mot avsked kan vi vända oss till lagen (1982:80) om anställningsskydd [LAS].

Ett avskedande förutsätter att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Enligt motiven ska lagens tillämpning användas väldigt restriktivt samt med ytterst försiktighet (Prop. 1973:129 s.149 f.). Av propositionen kan det utläsas att avskedande förutsätter antingen avsiktlig fortfarande eller grovt vårdslöshet. Exempel på vad som är skälig grund för avskedande framkommer genom arbetsdomstolens praxis. Skälig grund kan t.ex. vara illojal konkurrens (AD 1999 nr 144) eller dylikt handlande av "allvarlig natur" som har till syfte att tillbringa skador för arbetsgivaren. Andra exempel kan vara stöld (AD 2013 nr 89), misshandel (AD 1998 nr 145), allvarlig misskötsamhet (AD 2011 nr 24, AD 2008 nr 43) eller sexuella trakasserier (AD 2014 nr 90, AD 2006 nr 54) Det kan därmed konstateras att tröskeln är väldigt högt ställd och att ett avskedande kan endast föranleda vid de mest kvalificerade fallen.

Den situation du har beskrivit kan inte i min mening ses som grovt åsidosättande av dina förpliktelser gentemot din arbetsgivare. Tvärtom har jag väldigt svårt att se hur detta kan läggas till grund för ett avskedande. Jag vill dock förtydliga att detta är endast baserad på det du har angivit. Om det däremot finns ytterligare omständigheter som inte har nämnts, kan en grund förekomma. Ett exempel kan vara om det du har berättat vidare till din kollega kan ha varit skyddad av sekretess eller tystnadsplikt.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”