Skadestånd vid säljarens dröjsmål enligt köplagen

2019-04-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har ett problem jag skulle behöva hjälp med. Vi är ett företag som har en leverantör här i Sverige vi beställer ordrar från (kläder) till vår webbutik. Vi har inget skrivet avtal mellan oss, det har funkat bra innan. Men nu är hon sen med en leverans till oss, vi är snart inne på tre veckors försening. Vi kontaktar henne på alla möjliga sätt, men hon är inte snabb på att svara. När hon väl svarar säger hon att leveransen kommer imorgon, nästa dag har den inte kommit och det har fortsatt såhär. Har inneburit extra kostnader för oss ju. Nu undrar vi vad vi kan kräva för ersättning från henne? Det här har ju skadat varumärket också och gett oss arga kunder. Vi har inte betalat henne fullt än heller och det tänker vi vänta med tills vi får klädesplaggen.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Vad är problemet?

Det problem som ni redogör för i er fråga benämns inom juridiken som dröjsmål. Då ni är två företag som handlar med varandra så blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Värt att notera är att köplagen är dispositiv vilket innebär att ert avtal tillämpas framför köplagen i det fall problemet regleras i avtalet (3 § KöpL).

Möjliga påföljder vid dröjsmål

Ni kan som företag kräva ett antal påföljder (22 § KöpL). Om varorna inte levereras eller levereras för sent och det inte beror på er som köpare eller något förhållande på er sida så har ni som köpare rätt att kräva fullgörelse (23 § KöpL) eller häva köpet (25-26 §§ KöpL) samt kräva skadestånd (27-29 §§ samt 67 § KöpL). Ni har som köpare även rätt att hålla inne betalningen, vilket ni redan har gjort (42 § KöpL).

Rätt till skadestånd

Jag tolkar er fråga som att ni främst är intresserade av skadestånd. Ni har rätt till ersättning för den skada ni har lidit genom leverantörens dröjsmål om denne inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha förebyggt (27 § KöpL). Observera dock att har varan avlämnats för sent, får ni inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om ni inte inom skälig tid efter det att ni fick kännedom om avlämnandet meddelar leverantören att ni häver köpet eller vill kräva skadestånd (29 § KöpL). Skadeståndets omfattning innefattar såväl direkt som indirekt förlust på grund av dröjsmålet (67 § KöpL).

Vad innebär detta för er?

Den ersättning ni kan kräva är skadestånd på grund av dröjsmål. Då omfattningen av skadan med anledning av dröjsmålet och omständigheterna kring köpet inte framkommer av frågan kan jag inte svara på vad exakt ni kan få ersättning för. Min rekommendation är att ni tar kontakt med Lawlines juristbyrå för att driva ärendet vidare.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1026)
2019-08-22 Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?
2019-08-21 Varan överensstämmer inte med avtalet, nu får jag inte tag på säljaren. Vad gäller, och vad gör jag?
2019-08-18 ​Köparens underlåtenhet att hämta varan
2019-08-13 Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

Alla besvarade frågor (72168)