Skadestånd från kommun

FRÅGA
Finns möjlighet till skadestånd från kommunen för försumlighet i tillsyn på dotterns förskola? Inom loppet av nio månader har vår dotter skadats allvarligt i verksamheten på förskolan. Först bröt hon benet under en parkutflykt vilket krävde 6 veckor i rullstol, därefter slog en flicka en spade i ögat på henne i somras som trots operation lämnat kvarstående rostutfällning i hornhinnan. Skadan behandlas fortfarande. I inget av fallen har förskolan sett till att hon fått skyndsam vård, tvärtom har försenad vård lett till stort lidande respektive förvärrat ögonskadan hos vår dotter. När hon bröt benet (spiralfraktur) kördes hon tillbaka till förskolan i en lånad barnvagn och placerades i ett stojigt lunchrum med framdukad lunchtallrik innan vi föräldrar kontaktades. Hon var svimfärdig när hon hämtades. Ögonskadan uppskattas av personalen ha inträffat mellan 9-11 på förmiddagen. Mamma upptäckte skadan när dottern hämtades klockan 15:45 på eftermiddagen och tog henne till ögonsjukhus där hon opererades. Vi anser att förskolan har brustit i sin tillsyn, att den inte förebygger olycksfall i tillräcklig utsträckning och framförallt att personalen saknar förmåga att hantera skador och olycksfall. Vår dotters lidande har varit betydande. Kan hon kompenseras?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Först och främst är det en beklaglig situation ni har hamnat i, och det finns absolut möjlighet till ersättning på utomobligatorisk grund genom Skadeståndslagen (SkL) för den skada er dotter har lidit.

För ersättning via SkL 2:1 krävs att kommunen varit försumlig, det vill säga förfarit vårdslös, för att ersättning ska utges för den uppkomna personskadan. Att personskada föreligger står klart . Ni hävdar att skadan har uppkommit pga förskolans underlåtenhet att handla, dvs deras underlåtenhet att förebygga olycksfall. Det är svårt att bevisa att en passivitet kan medföra en handlingsplikt, då man som huvudregel inte är ersättningsskyldig vid passivitet - men undantagsfall finns givetvis. Nu framgår det inte hur förskolans verksamhet är organiserad: har det funnits många pedagoger/lärare med på utflykterna? Finns det tillräckligt med personal omkring barnen när de leker, ifall problem skulle uppstå? Barn kan handla väldigt snabbt och impulsivt, varför olycksfall kan inträffa trots försiktighetsåtgärder. Något förskolan dock kan se till är exempelvis att barnen inte har vassa leksaker som kan orsaka skada och liknande. Sammanfattningsvis: att förskolan ser till att vidta alla de försiktighetsåtgärder som normalt kan krävas av en förskola. Hur gör andra förskolor? Om det finns en allmän norm för hur förskolor förebygger olycksfall, är det lättare och se om förevarande förskola har avvikit från denna.

Åtminstone kan det ifrågasättas varför inte förskolan sett till att er dotter fått skyndsam vård. I en situation där ett barn skadas allvarligt, kan en passivitet absolut medföra en handlingsplikt att agera. Passiviteten framkallar nämligen fara - att ögonskadan förvärras om inte vård tillkallas så fort som möjligt. Det föreligger också adekvat kausalitet, dvs det finns ett klart orsakssamband mellan passiviteten och skadan som nu förvärrats.

Sammanfattningsvis talar mycket för att förskolan förfarit vårdslösa, främst på den grunden att de inte sett till att flickan fått den hjälp hon så uppenbart hade behövt direkt. Att visa på vårdslöshet i tillsynen kan vara svårare, då påkallas, som nämnts ovan, en generell norm för hur förskolor ska agera i tillsynen, för att sedan se om avvikelser har förekommit. (Åtminstone krävs mer information om hur förskolans verksamhet är organiserad).

När det gäller omfattningen av en eventuell ersättning, regleras detta bl.a i 5:1 SkL. Här är inbegripet ekonomisk skada bl.a för sjukhuskostnader, samt ideell skada. Den ideella är svårare att omsätta i siffror då man får göra en uppskattning av den skada er dotter har lidit, och hur mycket den skadan är "värd". Ifall er dotter exempelvis måste leva resten av sitt liv med ett skadat öga ses detta av naturliga skäl som allvarligt, varför ersättning absolut kan utgå för detta.

Avslutningsvis finns goda förutsättningar för att ni ska vinna framgång med en skadeståndstalan mot förskolan (kommunen) bl.a enligt resonemanget ovan. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85175)