Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?

FRÅGA
Min mors syster avled för några år sedan. Hon var gift med en person som ännu lever. De hade inga barn, vare sig gemensamt eller var för sig. Däremot har båda två syskon var kvar i livet. Vi vet inte om det fanns något testamente efter mors syster. Men nu till frågan: även om det fanns ett testamente där det kanske stod att efter båda makarnas död skall alla tillgångar tillfalla t ex Röda Korset - borde inte min mor, alltså den avlidnes syster, blivit kallad till bouppteckning som närmsta släkting? Min mor säger att hon ej blivit kallad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar ärver varandra
Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). När en av makarna avlider ska först makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning förutom egendom som tidigare undantagits som enskild egendom. Den avlidne makens halva utgör dennes arv, kallat kvarlåtenskap, och den andra halvan tillhör den efterlevande maken. Då din mor syster dött och hennes make fortfarande är livet ärver han hela kvarlåtenskapen efter din mors syster såvida inget testamente anger annorlunda (3 kap. 1 § ÄB).

Då ingen av makarna har några barn har de således inga bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Nästa i ledet att ärva är makarnas föräldrar och är båda föräldrarna döda ärver makarnas syskon (2 kap. 2 § ÄB). Är detta situationen i ert fall kommer däremot din mor inte ärva något av sin syster förens efterlevande make avlider. Och då kommer hon, och eventuella andra syskon till din mors syster, ärva lika del av hälften av den totala egendomen som går i arv efter maken (3 kap. 2 § ÄB).

Kallelse till bouppteckning är först aktuellt när din mor ska få del arv
Såvida inget testamente finns kommer din mors systers make ärva all kvarlåtenskap efter henne. Och din mor ärver först sin syster när maken dör. Då det endast är dödsbodelägare som ska kallas till förrättningen kommer din syster inte kallas då hon inte kommer ärva så länge maken lever (20 kap. 2 § ÄB). Dödsbodelägare är efterlevande make, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Men då din mor först kommer ha rätt till arv efter att din mor systers make dör är hon inte delägare i sin systers dödsbo, utan kommer bli delägare i sin systers makes dödsbo (18 kap. 1 § tredje stycket ÄB). Först då kommer hon bli kallad till en bouppteckning och ärva sin andel av systerns andel i dödsboet när systerns make har dött.

Sammanfattning
Din mor har alltså inte blivit kallad till bouppteckningen för att hon inte är dödsbodelägare efter sin systers död då systerns make fortfarande lever. Hon kommer däremot bli dödsbodelägare i sin systers makes dödsbo då han dör och således kallad till bouppteckningen och få ärva sin systers andel i dödsboet efter systerns make.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91307)