Ska personal följa med när jag köper ett företag?

Min fråga är så här, jag äger ett företag som driver en restaurang, tydligen nä jag köpte restaurangen så berätta inte gamla ägaren att dom har en anställd som är mammaledig. Hon var restaurangchef och vill komma tillbaka men i min ägo har jag inte någon restaurangchef. Vi är 2 anställda och behöver inte 1 tredje hur gör jag för att ta itu med detta. Jag vill inte ha kvar denna personen då jag inte har råd tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Övergång av verksamhet

Vid övergång av verksamhet eller del av sådan så följer de anställda med till förvärvaren. Det innebär att också de rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsavtal, inklusive skyldigheten att betala lön, och de anställningsförhållanden som gällde på restaurangen vid tidpunkten för överlåtelsen övergår till dig som ny arbetsgivare (6 b § första stycket lag om anställningsskydd, LAS). Personen har sålunda rätt att komma tillbaka.

Uppsägning

Jag rekommenderar att du istället överväger att säga upp någon av arbetstagarna. Uppsägningen ska vara sakligt grundad. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. Vidare ska uppsägningen vara skriftlig och i uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska också anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Om arbetstagaren har rätt till företrädesrätt, men det krävs anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, ska det också anges i uppsägningsbeskedet (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska även lämnas till arbetstagaren personligen (10 § LAS). Om arbetstagaren begär det är arbetsgivaren skyldig att uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen (9 § LAS). I detta fall är grunden arbetsbrist.

Turordningsreglerna

Arbetsgivaren är skyldig att iaktta turordningsreglerna (22 § LAS) vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Reglerna säger i princip att det är arbetstiden som är avgörande och att det är "först in, först ut" som gäller. Det finns några undantag från turordningsreglerna. Bland annat har en arbetsgivare med färre än 10 anställda rätt att undanta två arbetstagare från turordningslistan (22 § 2 st LAS).

Du kan och får sålunda säga upp någon av arbetstagarna.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000