Ska arvinge tas upp i en bouppteckning?

FRÅGA
Hej. Min biologiska pappa har dött och jag vet inte om hans fru vet att jag finns. Kan hon låta bli att ta upp mig i en bouppteckning ?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med hjälp av bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB).

När en person avlider ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Har inte en särskild dödsboförvaltning anordnats ska efterlevande make eller sambo, arvingar och så kallade universella testamentstagare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning (18 kap. 1 § ÄB). Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet.

Enligt bestämmelsen ovan har du som arvinge rätt att ingå i dödsboet och tillsammans med din fars fru göra bouppteckningen. Om du vill vara med och göra bouppteckningen har du alltså rätt till detta, men om hon inte vet att du finns och informationen om din existens inte når henne på annat sätt blir detta rimligtvis svårt. Jag kan förstå om det finns en känsla av besvärlighet eller obekvämhet, men ett tips är att du hör av dig till henne eller den som ingår i dödsboet och berättar att du är arvinge till din far och att du vill diskutera bouppteckningen.

En bouppteckning kan göras privat och då är det vanligtvis en av de efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom som utses till bouppgivare och lämnar uppgifter om dödsboet. Därutöver ska två utomstående förrättningsmän utses av bouppgivaren (20 kap. 2 § ÄB). Dessa personer ska inte ha rätt att ärva den avlidna genom lag eller testamente. Förrättningsmännen har som uppgift att intyga att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Ytterligare ett tips är att vända sig till förrättningspersonerna om du har frågor om arvet eller om du vill göra de som ingår i dödsboet medvetna om att du finns utan att kontakta dem direkt, om denna information inte når dödsboet på annat vis.

Relevant för dig är att även en arvinge som är utesluten från del i kvarlåtenskapen ska anges (20 kap. 3 § ÄB). Arvingar ska alltså anges trots att de inte ska ärva något. Det betyder att din fars fru ska ange dig i bouppteckningen, oavsett om du har rätt till kvarlåtenskapen eller inte.

Om din existens inte når din fars fru blir det som ovan påpekat svårt för henne att inkludera dig i bouppteckningen. Om hon på något vis vet att du finns ska hon ta upp dig i bouppteckningen eftersom du är arvinge till din far (även om du är utesluten från kvarlåtenskapen). Den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet ska såsom bouppgivare lämna uppgifter om boet. På handlingen ska bouppgivaren teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter har avsiktligt utelämnats. Denna skyldighet har även dödsbodelägare och efterlevande make som inte har varit bouppgivare (20 kap. 6 § ÄB). Det finns alltså en garanti för att du som arvinge ska anges i bouppteckningen, men detta förutsätter naturligtvis att uppgifterna om att du finns och att du är arvinge till din far framgår för bouppgivaren på något sätt.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?