FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/07/2022

Sjukskrivning under uppsägningstid - Vad gäller?

Hej! Började jobba på ett nytt företag (privat arbetsgivare) 2 Augusti 2021. Sade upp mig via uppsägningspapper från företaget samtidigt mejl till verksamhetschef bara säga att behöver en förändring förra veckan 14 Juli. Då gäller kollektivavtal har en månads kvar på uppsägningstiden så sista arbetsdag är 13 Augusti. Tyvärr har jag blivit sjukskriven på 100% pga utmattningssyndrom och kommer att vara sjukskriven under uppsägningstiden. Finns det något fel i min uppsägning? Kan arbetsgivare i så fall be om någon form av skadestånd? Ingen fysisk kontakt har varit mellan parterna bara mejl eller papperskontakt. Tack för svaret!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Under uppsägningstiden ligger parternas förpliktelser gentemot varandra helt oförändrade. Och avtalsparterna i ett anställningsförhållande är, föga förvånande kanske, arbetsgivaren och arbetstagaren. Det innebär i klartext att du som arbetstagare är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande under hela uppsägningstiden och denne är i sin tur skyldig att betala ut ersättning för utfört arbete, dvs. lön, under samma tidsrymd. Med andra ord föreligger en formell anställning och den upphör inte förrän efter sista avtalade arbetsdag. 

Precis som i vilket annat fall som helst under ett anställningsförhållande finns det ingenting som hindrar dig från att bli sjukskriven. Du kommer inte att åläggas någon återbetalningsskyldighet eller bli skyldig att arbeta efter uppsägningstiden. Det korta svaret på dina två frågor lyder således att det inte verkar vara något fel på din uppsägning och din arbetsgivare är inte heller, i vart fall inte såvitt jag kan bedöma utifrån din ärendebeskrivning, berättigad till något skadestånd. 

Notera dock att arbetsgivaren däremot inte är skyldig att betala vanlig ersättning (lön) under uppsägningstiden för det fall du är sjukskriven. Du kommer istället att uppbära sjuklön, se Arbetsdomstolens (AD) avgöranden AD 1988 nr 78 och AD 2008 nr 98

Notis: AD är en specialdomstol och slutinstans (och i förekommande fall även den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på det här området. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”