Se till att särkullsbarn inte får ärva

Hej!

Jag och min kille vill köpa en bostadsrätt. Vi vill även gifta oss i framtiden.

Vi har ett gemensamt barn på 1 år, han har även ett barn från sitt tidigare förhållande som är några år äldre. Dock bor inte särkullbarnet i Sverige, men bor i ett EU-land. Min kille betalar underhåll samt står för en stor del av olika kostnader för barnet.

Till frågan. Hur ska vi göra för att jag ska kunna ärva hela dekan av min mans bostadsrätt vid min mans dödsfall, utan att behöva betala av något till hans barn?

Jag vill inte behöva flytta ut och sälja bostadsrätten för att kunna betala av särkullsbarnet. Och nej, barnet kommer inte att låta mig bo kvar och kommer att kräva allt hen har rätt till på en gång.


Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill kunna säkerställa att bostaden tillfaller dig vid din mans bortfall. Jag kommer utgå från de omständigheter jag har blivit given av dig, råder de andra omständigheter kan resultatet bli ett annat. Jag kommer först redogöra för hur arvsordningen ser ut via lag, dvs Ärvdabalken.

Vem får ärva först enligt lag? - Eftersom det återfinns särkullsbarn så är dem, enligt lag, de enda rättmätiga arvingarna till faderns arv. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Enligt 3 kap 1 § ÄB har särkullsbarn rätt att få ut sitt arv direkt vid förälderns död, varav de har företräde framför andra barn eller andra som är berättigade till arv.

Särkullsbarnens rätt till att ta ut arv direkt kan krocka med kvarlevande makes rätt till arv. Denna har i sin tur har rätt att ärva motsvarande minimi fyra basbelopp enligt 3 kap 1 § ÄB, vilket idag är motsvarande 47 300 kr x 4 = 189 200 kr. Detta dock under förutsättning att den kvarlevande makens enskilda egendom och dennes del av bodelningen inte motsvarar dessa 189 200 kr, 3 kap 1 § 2 stycket ÄB. Om enskild egendom + 50 % av giftorättsgodset eller någon av delarna var för sig motsvarar 189 200 kr, har alltså kvarlevande make inte rätt att ärva. Detta är då det som sägs i lag.

Sätt att ta sig runt lagen - Det finns dock sätt att komma runt detta. Vi har några alternativ framför oss.

Alternativ nr 1: Antigen väljer ni att skriva ett testamente, detta regleras i 9-12 kap Ärvdabalken. I testamentet anger din partner att bostaden ska bli din egendom som enbart du kan ärva. Detta medför att du blir garanterad att få ärva bostaden. Detta kan dock jämkas om bostaden utgör en stor del av din partners totala giftorättsgods. Testamentet kan ogiltigförklaras enligt kap 13-15 Ärvdabalken. Jämkning av testamente kan även ske genom 7 kap Ärvdabalken.

Alternativ nr 2: NI kan skriva ett äktenskapsförord vid ert giftemål för att göra bostaden till din enskilda egendomen, detta enligt 7 kap 2 § Äktenskapsbalken. Detta innebär att när din partner dör blir då garanterad bostaden då denna aldrig kommer ingå i en bodelning. Detta skydd är också svårare för barn eller andra arvtagare att överklaga och där med bryta. Att skriva ett äktenskapsförord är i detta fall bättre än att skriva ett testamente. Ända sättet att bryta detta är genom att äktenskapsförordet anses som ett oskäligt enligt 12 kap 3 § Äktenskapsbalken. Detta är dock ovanligt och det krävs ovanliga omständigheter för att ett äktenskapsförord ska anses oskäligt. Troligen det bästa alternativet av de två.

Hoppas det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning