FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/11/2018

Säsongsanställning - en tidigare anställd tagit över platsen. Bindande anställningsavtal? Skadestånd?

Vår 19 årige son hade fått ett jobb som skiduthyrare vid Gesunda skidanläggning.

Jobbet skulle vara från mitten av dec-18 till mitten av april-19.

Det skrevs inte något avtal. Men de har haft telefonsamtal samt sms kontakt och sedan träffades de i Stockholm och kom överens om anställning och skakade hand.

Efter det fick vår son ett sms där arbetsgivaren bjöd in alla anställde till en träff i Gesunda den 13 november.

Dagen innan detta möte får vår son ett sms där de meddelar att en tidigare säsongsanställd har tagit över vår sons plats och att dom nu inte kan erbjuda något jobb.

Kan man verkligen bryta ett avtal på detta sätt utan att betal skadestånd?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skydd i anställningsförhållanden finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Den person som tidigare varit säsongsanställd har förmodligen företrädesrätt till anställning enligt 25 § LAS. Det finns inga formkrav på att ett anställningsavtal måste ingås skriftligen. Även ett muntligt avtal binder således parterna. Avtalet som sådant ska uppfylla avtalslagens regler som främst tar sikte på om parterna har avgivit samstämmiga viljeförklaringar om att ingå anställning. Det kan i efterhand vara svårt för en part att bevisa att avtal faktiskt har ingåtts om det inte har dokumenterats, men rent juridiskt har ett avtal ändå uppstått i och med den muntliga överenskommelsen. Av din fråga framstår det som att ett bindande anställningsavtal ha uppkommit. Vad som framgått under telefonsamtalen, och i samband med smskontakten, samt mötet i Stockholm är därvid betydelsefullt för huruvida ett anställningsförhållande har uppkommit.

Anställningsperioden löper från mitten av december 2018 till mitten av april 2019, men anställningen har avbrutits i förtid utan saklig grund (7 § LAS). Skadestånd kan därför utgå enligt 38 § LAS. Arbetsgivaren ska då betala utebliven lön. Skadestånd utgår endast om det kan bevisas att ett muntligt avtal ingåtts. När det gäller bevisbördan för huruvida det föreligger ett avtal är det den som påstår att ett avtal föreligger som har bevisbördan för detta. Det är alltså din son som har att bevisa att ett anställningsavtal ingåtts i en eventuell arbetstvist (läs om arbetsrättsliga domstolsprocesser här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?