Särkullbarns rätt till arv

2020-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Mina föräldrar är gifta och har två gemensamma barn (alltså mig och ett syskon). Min mamma har sedan innan ett barn med en annan man.Vad händer med arvet om min pappa dör först? Frågan har uppkommit då min pappa är svårt sjuk och mest troligen kommer dö före mamma.Har jag och mitt syskon rätt till arv efter pappa? Kan mitt halvssyskon ärva min pappa? Om det är så att mamma ärver pappa pga att de är gifta, hur funkar då efterarv?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Jag utgår från att er far avlider först och att den efterlevande maken är således er mor. Du och ditt syskon kommer således att ärva först efter att den efterlevande maken har dött (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär att du och ditt syskon inte kommer att ärva er far när han avlider. Ni har dock rätt till ett s.k. efterarv, vilket ska beräknas redan när den första maken avlider. När ena maken dör kommer det att resultera i en äktenskapsskillnad, vilket innebär att innan en beräkning av efterarvet kan ske så kommer båda makarnas egendom att fördelas i en bodelning. Efter att en bodelning har skett ska den avlidnes egendom fördelas mellan den avlidnes bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn. Men eftersom din far vid sin död var gift och har endast gemensamma barn med er mor kommer ni att ärva er far först efter att er mor har avlidit. Arvet kommer således att gå till er mor som förfogar över ert arv med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att efterlevande maken får fritt förfoga över pengarna, men får t.ex. inte ge bort eller testamentera bort arvet. Den efterlevande maken kan dock t.ex. sälja egendomen och leva på egendomen.

För att beräkna efterarvets storlek så kommer den avlidnes egendom att adderas med den efterlevande makens egendom och sedan så räknar man ut den kvotdel som den avlidnes egendom utgör av den efterlevande makens totala egendom. Jag använder mig av ett exempel: den avlidne hade egendom vars värde är 1 000 000 kr och den efterlevande maken hade egendom av samma värde (1 000 000 kr). Det innebär att den sammanlagda egendomen är 2 000 000 kr varav 1 000 000 kr, dvs. 50% är kvotdelen av den efterlevande makens egendom. När den efterlevande maken avlider så har egendomens värde sjunkit. Det nya värdet är 1 800 000 kr och efterarvets storlek blir således hälften, dvs. 900 000 kr.

Särkullbarns rätt till arv:

Ett särkullbarn har rätt att ärva efter sina föräldrar. I detta fall är särkullbarnet inte er fars avkomling och detta innebär att särkullbarnet inte kommer att ärva er far. Det är alltså du och ditt syskon som ärver er far när er mor avlider.
När ni har fått efterarvet så kommer den efterlevande makens egendom att fördelas mellan bröstarvingarna, vilket i detta fall är ni samt särkullbarnet. Eftersom ni har lika rätt så kommer ni att dela på den resterande egendomen. Detta kan dock förändras om er mor har ett testamente som stadgar annat, men jag utgår från att det inte gör det.

Sammanfattning:
Sammanfattningsvis så kan ett särkullbarn inte ärva den andra föräldern om det inte står i ett testamente. I detta fall har du och ditt syskon rätt till efterarv efter er far samt rätt till arv efter er mor.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Linus Långbacka
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3564)
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88122)