Särkullbarns möjlighet att avstå från sitt rätt till direkt arv till förmån för efterlevande make

2020-10-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, vår pappa har gått bort. Han var gift och vi är 3 syskon (särkullbarns) och hans fru har ett barn (särkullsbarn). Vi vill låta pappas fru bo kvar i huset de äger tillsammans tills vidare och då har vi förstått att vi bör skriva ett testamente? Vi hittar enbart info om detta som är kopplat till efterlevande makas död? Vad vi särkullbarn på pappas sida undrar är vad händer om hans efterlevande Maja väljer att belåna fastigheten ytterligare eller sälja och flytta? Hur säkrar vi arvet isf? Tacksam för svar. Mvh Ulrika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på så sätt att du undrar vad som kommer att ske med din och dina syskons arvsrätt i din pappas kvarlåtenskap om ni som särkullbarn, och därmed hans bröstarvingar väljer att avstå från ert direkta rätt till arv till förmån för den efterlevande makan för att denna ska kunna fortsätta bo kvar i deras gemensamma hus. Regler om detta återfinns i Ärvdabalken (ÄB) samt Äktenskapsbalk (ÄktB)

En bodelning ska göras

Till att börja med så ska en bodelning göras med anledning av äktenskapets upplösande på grund av dödsfall (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Huset som din pappa och hans fru ägde gemensamt blir därmed giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. När bodelningen har utförts och man fastställs vardera makens andel i boet så kommer hela din pappas andel att tillfalla dig och dina syskon i egenskap av bröstarvingar.

Bröstarvingars rätt till arv

I och med att du och dina syskon är ensamma bröstarvingar kommer hela kvarlåtensskapet utfalla till er, enligt den legala arvsordningen samt med stöd i 2 kapitlet 1 § ÄB.

Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt rätt till arv när föräldern avlider (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock även en möjlighet för särkullbarn att skjuta upp på sitt arv när föräldern avlider, till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). På så sätt får er pappas fru fortsätta råda över deras tillgångar och därmed sitta kvar i deras gemensamma hem.

Ett arvsavstående till den efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB bör vara skriftligt både ur tydlighetssynpunkt och ur bevissäkerhetssynpunkt. Det är viktigt att även notera att skrivelsen bör omfatta att de väljer att avstå arv till förmån för den efterlevande maken och att de alltså inte avstår från hela sin arvsrätt. Arvsavståendet till förmån för den efterlevande maken kan noteras i bouppteckningen eller som bilagor till testamentet. Om ett särkullbarn skjuter upp på sitt arv på så sätt i enlighet med 3 kap. 9 § ÄB så kommer barnet att ha rätt till efterarv på samma sätt som barn som inte är särkullbarn.

Rätten till efterarv i egenskap av särkullbarn

Det är viktigt att ha i åtanke att när särkullbarn avstår från deras direkta rätt till arv till förmån för den efterlevande maken så kommer denna att ta över ert del av kvarlåtenskapet med så kallad fri förfoganderätt. Att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt innebär att att denne får förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Det är alltså i princip fritt fram för den efterlevande att konsumera eller ge bort egendomen. Ett undantag är dock att den efterlevande inte får, genom gåva eller annan liknande handling, orsaka en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen, 3 kap. 3 § ÄB. I sådant fall kan arvingarna till den först avlidne maken kräva att den efterlevande maken kompenserar dem för minskningen. Vid bedömningen av vad som anses vara en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen ska hänsyn tas till hur stort värdet av minskningen är i förhållande till övrig kvarlåtenskap.

Avstår ni ert arv till förmån för er pappas fru är det även endast en kvotdel ni har rätt vid efterarvet, d.v.s. inte en bestämd summa. Detta innebär att det belopp ni skulle kunna få ut idag, om ni inte avstår arvet, både kan vara mindre men också större än vid en framtida fördelning av arvet, eftersom er pappas fru genom sin fria förfoganderätt kommer att kunna bestämma över egendomen.

Hoppas detta svar gav viss vägledning för eran situation! Om det kvarstår ytterligare funderingar eller behov av att sätta upp en handlingsplan till hur ni vill gå tillväga rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist. Juristen kan gå igenom ärendet och företräda dig/er för det fall att det uppkommer en tvist. Om detta är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Här är en hänvisning till länken som tar dig vidare till att kunna boka en tid med någon av juristerna hos oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91430)