Särkullbarns arvsrätt

2021-01-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Jag och min man har en BR värde ca 8 Milj (belåning 3,4 Milj) som vi. äger 50% var.Han har ett barn sedan tidigare och gemensamt har vi två barn.Vi funderar nu på att skriva ett äktenskapsförord samt testamente.För att jag inte ska behöva sälja lägenheten el ge upp mitt arv för att ge ut arv till hans barn, går det? Om jag förstått rätt utan testamente och äktenskapsförord så är 50% av våra samtliga tillgångar (även mitt arv) min mans och då ska 33% av detta dvs 16,5% direkt gå till särkullbarnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om du och din man har möjlighet att, genom testamente eller äktenskapsförord, begränsar din mans barn arv.

För frågor gällande arv aktualiseras både Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). När din man gå bort görs en bodelning mellan honom och dig (23 kap. 1 § ÄB).

Äktenskapsförord
Genom äktenskapsförord bestämmer makar sinsemellan vilken egendom som ska bli någon av makarnas enskilda egendom och vilken som, i ert fall, ska förbli giftorättsgods. (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta aktualiseras först vid en framtida bodelning.

Bodelning
I en bodelning inkluderas enbart giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Först måste skulder avräknas från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Dina samtliga tillgångar som inte är enskild egendom (se nedan) kommer då att läggas ihop för att sedan subtraheras med sammanlagda värdet av dina skulder. Här kommer även era andelar av huset att ingå.

Därefter ska det sammanlagda värdet av giftorättsgodset (alltså det som kvarstår när dina skulder avräknats från dina tillgångar) fördelas lika er två emellan (11 kap 3 § ÄktB). Detta innebär då att hans andel av bodelningen blir hälften av dina tillgångar.

Om din man dör före dig kommer den enskilda egendomen inte ingå i bodelningen. (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) Din mans särkullbarn kommer på så sätt inte att få tillgång till din enskilda egendom, hans enskilda egendom + eventuellt giftorättsgods blir hans kvarlåtenskap.

Arvet
Din mans kvarlåtenskap kommer att motsvara hans andel av bodelningen. Detta ska fördelas i form av arv.

I första hand är det hans barn som ärver honom (2 kap. 1 § ÄB). Vanligtvis har den efterlevande maken rätt till att behålla den avlidnes kvarlåtenskap fram till att denne själv gått bort och därefter tilldelas de gemensamma barnen sin arvslott. Dock utgör särkullbarn ett undantag då de har rätt till sitt arv direkt (3 kap 1 § ÄB).

Då din man har ett särkullbarn har denne rätt till att få ut sitt arv direkt (alltså mer än laglotten) enligt 3 kap. 1 § ÄB. Ett testamente kan dock minska hens arv till att enbart motsvara deras laglott.

Laglotten
Laglotten är hälften av vad en bröstarvinge (barn till den avlidne) egentligen skulle ärva (7 kap. 1 § ÄB). Har man ett barn är dennes laglott 50 % av kvarlåtenskapen, har man två är deras laglott 25% var av kvarlåtenskapen, osv. Skulle ett testamente inskränka denna rätt till laglott kan en bröstarvinge genom att påkalla jämkning ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Självklart behöver ett särkullbarn inte ut sin laglott direkt om hen inte vill. Denne kan då avvakta med sitt arv tills båda makarna har avlidit (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattningsvis
Att upprätta ett testamente som inskränker på din mans barns rätt till sin laglott är något som bör undvikas då barnet alltid har rätt att kräva ut detta. Ni kan dock sinsemellan avtala om att barnet får ut sitt arv efter din bortgång, detta kräver dock barnets godkännande.

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97717)