Särkullbarns arvsrätt

Min dotter är gift med en man som har barn från ett tidigare äktenskap. Min dotter och hennes man bor i en bostadsrätt, som min dotter har köpt och endast hon står på kontraktet. Bostadslånet står också på min dotter.

Hennes man är och har varit arbetslös i många år, så min dotter står för det mesta i hemmet.

Min fråga är: Skulle hennes man dö innan henne, kan då hans barn ha rätt till halva bostaden, så att min dotter mister sin lägenhet, den ligger i ett populärt område, så min dotter skulle inte ha råd att köpa ut dem.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis konstaterar jag att de lagar som är aktuella i ditt fall är äktenskapsbalken (länk) och ärvdabalken (länk).

Allmänt om bodelning:

När ett äktenskap upplöses (t.ex genom att den ena maken avlider) ska en bodelning ske (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All den egendom som en make äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan man göra till enskild genom bl.a äktenskapsförord eller genom villkor i gåva/ arv (se fler alternativ här). Först ska makarnas andelar i boet beräknas och då görs avdrag för vardera makes skulder. Efter avräkningen av skulderna läggs allt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna. Efter bodelningen sker en lottläggning, dvs egendomen ska fördelas mellan makarna. T.ex om en make ska bo kvar i bostaden får den köpa ut den andra maken.


Allmänt om arv (utan testamente):

Det är i första hand den avlidnes bröstarvingar som ärver. Arvlåtarens barn är bröstarvingar (2 kap 1 § ärvdabalken). Om arvlåtaren är gift och barnen är deras gemensamma kommer dock den efterlevande maken i första hand att ärva och barnen har sedan rätt till s.k efterarv när den efterlevande föräldern avlider. Om arvlåtarens barn däremot är ett s.k särkullbarn, alltså inte är barn till även den efterlevande maken, har barnet rätt att ärva i direkt anslutning till arvlåtarens död (3 kap 1 § ärvdabalken). Den efterlevande maken ärver i en sådan situation inget.


I ditt fall:

I det aktuella fallet, om mannen avlider först, kommer en bodelning ske mellan den efterlevande kvinnan och mannens dödsbo. Som jag tolkar det så finns inget äktenskapsförord som gör bostadsrätten till enskild egendom och därför ska den ingå i bodelningen (bostadsrätten är då giftorättsgods). Att det är kvinnan som ensamt har köpt bostadsrätten och står på kontrakt samt lån spelar ingen roll. När bodelning sker mellan kvinnan och dödsboet ingår därför bostadsrätten i bodelningen och om kvinnan vill bo kvar i bostaden måste hon köpa ut dödsboet. Den egendom som dödsboet får från bodelningen utgör tillsammans med eventuell enskild egendom mannens kvarlåtenskap. Barnet, som verkar vara ensam arvinge, ärver sedan hela kvarlåtenskapen (efter att ev. skulder har betalats).

Eftersom barnet är den enda arvvingen kan man alltså indirekt säga att barnet kommer ärva halva värdet av bostadsrätten.

Tips:

Om din dotter inte vill att mannens barn ska ärva värdet av halva bostadsrätten rekommenderar jag henne att hon och mannen upprättar ett äktenskapsförord som gör bostadsrätten till hennes enskilda egendom. Om bostadsrätten är hennes enskilda egendom kommer den inte ingå i en framtida bodelning. Vill hon skriva ett äktenskapsförord ska hon ta kontakt med en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”