Sambos rätt till arv

2016-05-14 i Sambo
FRÅGA
Vad är det för skillnad på att vara sambo och gifta? Jag och min sambo har två barn och hus tillsammans. Vad händer om någon av oss dör? Vem ärver vad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns många juridiska skillnader mellan att vara gift eller sambo, inte minst gäller två olika lagar för de två olika levnadssätten. Vid äktenskap blir Äktenskapsbalken (ÄktB) aktuell, se 1 kap. 1 § ÄktB (här) och vid samboförhållande gäller Sambolagen (2003:376) (SamboL), se 1 kap. 1 § SamboL (här).

De största skillnaderna gäller för de fall partnerna separerar respektive skiljer sig eller då den ena partnern dör.

Vid äktenskapsskillnad ska, som regel, en bodelning ske mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB (här). Däremot, vid separation som sambor, sker en bodelning endast om någon av samborna begär det, se 8 § SamboL (här).

Vid bodelning mellan makar ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna, dvs. all egendom, som inte är enskild, se 10 kap. 1 § ÄktB (här). Vid en eventuell bodelning mellan sambor ska endast den egendom som utgör samboegendom delas lika mellan samborna, se 14 § SamboL (här). Enligt 3 § SamboL (här) faller sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning under begreppet “samboegendom”.

Vad gäller arv vid den ena makens dödsfall, ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap, detta enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Sambor har däremot ingen arvsrätt. Istället är det i första hand bröstarvingarna (arvlåtarens barn) som ärver den avlidne förälderns kvarlåtenskap enligt 2 kap. 1 § ÄB (här).

Som sambo har man dock, vid den andra sambons bortgång, rätt att begära en bodelning enligt 8 och 18 §§ SamboL (här) och (här). Denna bodelning går till på ungefär samma sätt som vid en separation, alltså ska samboegendomen delas lika mellan samborna. Det är dock endast den efterlevande sambon som kan kräva att en bodelning ska upprättas, alltså kan inte dödsboet efter den avlidne sambon begära bodelning. Om bodelningen inte resulterar i att man som efterlevande sambo får ut egendom som motsvarar minst två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet, har man i den mån det räcker, rätt till motsvarande belopp ur samboegendomen, detta enligt 18 § 2 st. SamboL (här). Att inte begära bodelning kan vara att föredra när den efterlevande sambon är den som äger mer än hälften av samboegendomen.

I ditt fall kommer alltså endast den efterlevande sambon kunna begära en bodelning. Om en bodelning begärs kommer denna ske mellan den efterlevande sambon och den avlidna sambons arvingar, alltså era barn. Som jag förstår dig har ni förvärvat er bostad för gemensamt bruk och därför kommer denna ingå i bodelningen. Detsamma gäller för den egendom som ni under ert förhållande förvärvat för er gemensamma användning t.ex. möbler. Egendom som den avlidna sambon förvärvat endast för sitt eget bruk kommer däremot tillfalla era barn, oavsett om den efterlevande sambon begär bodelning eller inte.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85554)