Sambos arvsrätt när särskullsbarn finns

2015-11-15 i Sambo
FRÅGA
Hej, bor tillsammans med min sambo och hon har ett barn. Särkullebarn till mig. Vi är inte gifta och har inget barn ihop. Går det att testamentera att jag ärver allt från min sambo och att hennes son ärver av mig när jag gått bort om min sambo skulle gå bort innan mig . Så att jag inte blir tvungen att lösa ut 50% av marknadsvärdet av huset som vi äger till 50% var till min sambos son om min sambo skulle dö? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har din sambos son en rätt till laglott (hälften av din sambos kvarlåtenskap). Laglotten går inte att testamentera bort. Den andra hälften har din sambo rätt att testamentera bort. Eftersom sambor inte ärver varandra kan ni kan testamentera så att du ärver din sambo med fri förfoganderätt och att din sambos son har rätt till efterarv vid din bortgång. Detta testamente gäller dock bara om din sambos son accepterar detta och inte kräver ut sitt arv direkt. Det finns ingen möjlighet enligt lag att testamentera så att den avlidne sambons son måste vänta tills den efterlevande sambons frånfälle för att få ur sitt arv.

Enligt 18 § sambolagen har den efterlevande sambon rätt att begära att bodelning ska ske. Vid en bodelning kommer värdet av samboegendomen delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Enligt 3 § sambolagen utgör bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Den efterlevande sambon har vid bodelning rätt att få gemensam bostad och bohag som utgör samboegendom på sin lott vid utgivande av skifteslikvid (ersättning) till dödsboet. Den efterlevande sambon behöver således inte lämna ifrån sig gemensam bostad vid utgivande av ersättning.

Hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86868)