Sambors arvsrätt

Hej!

Jag har en fundering gällande arvslott. Min sambo och jag väntar barn och jag har en son sedan innan som är 14år. Nu har oron över att en olycka skulle hända dykt upp. Tex att jag skulle gå bort. Då står sambon där, med ett barn i magen, utan boende för att huset är skrivet på mig. Om jag förstår rätt så ärver sonen allt och pengar som sambon lagt på huset för renovering och möbler blir hon utan då? Finns det nått man kan skriva så hon får bo kvar? Min son är skriven hos sin mor som är gift. Sonen är hos mig varannan helg och på lov.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter din sambo har att bo kvar i ditt hus vid din bortgång och även om hon har rätt att behålla möbler som finns i huset. Reglerna om detta finner man i ärvdabalken (ÄB) och i sambolagen (SamboL).

För att svaret ska bli så tydligt som möjligt kommer jag först att redogöra för vad som gäller beträffande möblerna och därefter bostaden.


Vad gäller beträffande möblerna?

I din fråga framgår inte om det finns något samboavtal mellan dig och din sambo och jag utgår därför från att så inte är fallet. Ett samboförhållande upphör att gälla om en av samborna avlider (2 § SamboL). Om den efterlevande sambon begär det kan en bodelning ske (8 § SamboL). Vid en bodelning ska samboegendomen fördelas. Med samboegendom förstås bland annat sambors gemensamma bohag om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). I din fråga framgår att din sambo har införskaffat möbler till ditt hus. Förutsatt att detta gjorts för gemensam användning är det att betrakta som samboegendom och hon har då rätt att behålla hälften av möblerna.


Vad gäller beträffande bostaden?

Inom arvsrätten finns en huvudregel som säger att bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) har rätt till arv efter en förälder (2 kap. 1 § ÄB). Det som fastslås i bestämmelsen är den så kallade arvslotten. Arvslotten kan i sin tur inskränkas till laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten och den har med andra ord varje bröstarvinge rätt att få ut vid förälderns bortgång. I din fråga framgår att du har ett barn. Vid din bortgång har ditt barn rätt att få ut sin laglott. Denna rättighet går inte att testamentera bort. Föreligger ett testamente som kränker laglotten har en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning (7 kap. 3 § ÄB).Du kan således testamentera bostaden till din sambo, förutsatt att den inte inskränker ditt barns laglott. Skulle laglotten inskränkas av testamentet behöver inte din sambo sälja bostaden utan det räcker med att hon löser ut ditt barn med motsvarande summa som laglotten innebär.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du ha några fler funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss igen.


Med vänliga hälsningar,

Sara GöranssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”