Samboegendom och arv

2019-06-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Min far blev änkeman för ett år sedan och träffade direkt efter sambons dödsfall en ny kvinna, betydligt yngre (närmare bestämt 45 år yngre...).De har nu flyttat ihop i en hyreslägenhet. Parallellt med detta säljs just nu den gemensamma villan som far och hans (nu avlidna) sambo bodde i.Vad kan jag och min bror göra för att skydda det eventuella arv som vår far bör efterlämna då han dör (bland annat den villa som nu ska säljas)? Kan den nya sambon på något sätt få del av de ekonomiska tillgångar som blir kvar av vår far då han avlider? Bör något avtal upprättas?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga gäller vilka konsekvenser ett samboförhållande får vid den ena sambons bortgång blir sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.

Sambogenedom

För sambor är enligt 3 § SamboL bostad och bohag som inskaffats för gemensam användning att ses som samboegendom. Av 8 § SamboL följer huvudregeln att det att det är samboegendomen som vid framtida bodelning ska fördelas mellan parterna.

Vad som menas med gemensam bostad framgår av 5 § SamboL. Av lagrummets 3 st. stadgas att en gemensam bostad är en del av en byggnad som samborna antingen gemensamt eller någon av dem innehar med hyresrätt samt att hyresrätten ska vara införskaffad för sambornas gemensamma bruk. Det är alltså enbart den hyresrätt de i nuläget bor i som faller in under begreppet gemensam bostad. Vad som menas med bohag framgår av 6 § SamboL och är bland annat möbler och annat som normalt finns i ett hem.

Sammanfattningsvis faller den sålda villan utanför begreppet samboegendom i 3 § SamboL på grund av att villan inte införskaffats för sambornas, din far och hans nya sambos, gemensamma bruk. Det är alltså enbart den nya hyreslägenheten och dess bohag som utgör samboegendomen som samborna vid bodelning ska dela på.

Jämkningsreglen

Trots att vi redan har konstaterat att villan inte ingår i sambornas samboegendom kan det vara bra att känna till den så kallade jämkningsreglen i 15 § SamboL. Denna jämkningsregel är till för att skydda en sambo vid ett kortvarigt samboförhållande men även för att skydda en sambo då de ekonomiska förhållandena i övrigt kan anses vara oskäliga. Bestämmelsen går ut på att den sambon med stört tillgångar ska få behålla en större del av egendomen vid bodelningen. Om detta skulle bli aktuellt rekommenderar jag er att boka en jurist här hos oss för vidare vägledning.

Inbördes testamente

Vanligt i samboförhållanden är att samborna upprättar inbördes testamenten enligt 10 kap ÄB för att erhålla liknande skydd som gifta makar. Om samborna har upprättat ett testamente som inskränker bröstarvingarnas rätt till laglott, det vill säga hälften av den kvarlåtenskap bröstarvingarna skulle ärvt om man delade arvlåtarens kvarlåtenskap på antalet bröstarvingar, enligt 7 kap 1 § ÄB, kan testamentet jämkas enligt 7 kap 3 § ÄB så att ni som är bröstarvingar får ut era laglotter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81800)