Säljaren påstår att köparen orsakat fel i varan och vägrar motta retur - vad gäller?

2018-10-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en motorn till löpband från OUTl1 för ett tag sedan. Motorn var trasig och jag lämnade den tillbaka till företaget . Motorn var öppet köp i två veckor och jag lämnade den efter en vecka. Nu fick jag ett meddelande från företaget att jag inte kan få ersättningen ( mina pengar) tillbaka på grund av motorn är trasig. Företaget vill ha bevis att jag fick motorn och då den var trasig från början. Jag kan inte bevisa detta utan jag skickade motorn tillbaka i god tid. Jag har anmält ärende till konsumentverket men dem påstår att ärendet är inte relevant för de. Jag undrar vad jag kan göra för att få mina pengar tillbaka. Jag har också vari i kontakt med polisen och dem sade att ärende inte heller för polisen.Jag är nu förtvivlad och vet inte hur jag hanterar detta. Tacksam om ni hjälper.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du köpt varan av dem som privatperson, och inte som företag. I sådana fall gäller Konsumentköplagen(KköpL).

Fel i varan?

I 16§ KköpL framgår vad som krävs för att det ska föreligga ett fel i varan. Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.

Varan ska också:

1. Vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål. 3. stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan ska anses felaktig:

1.om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket, (det vill säga att det som framställs i första stycket och p. 1–4 inte är uppfyllt av köparen.) 2.om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, (om köparen har underlåtit att upplysa dig om sådana egenskaper i varan som du som köpare räknat med att bli upplyst om) 3.om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

För att sammanfatta detta avsnitt är det nämligen så att den motor du köpt är behäftad med ett fel. Motorn uppfyller inte kraven i 16§ andra stycket KköpL, det vill säga punkterna 1-4. Motorn kan inte användas till de ändamål som en motor vanligtvis ska användas för(p.1). Inte heller kan motorn användas till de ändamål som du vill använda motorn till, vilka köparen måste ha känt till (p.2).

I 16§ tredje stycket första punkten framgår det därför att din vara har ett fel.

Vem är ansvarig för felet?

I 20§ första stycket KköpL framgår bedömningen om varans felaktighet ska ske vid avlämnandet till köparen. Dock så är säljaren ansvarig för fel som fanns vid tidpunkten för avlämnandet, men visade sig senare.

I 20a§ första stycket KköpL finns den så kallade presumtionsregeln, som i detta fall är väldigt viktig. Här framgår det att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats till köparen, ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat kan visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

För att sammanfatta detta avsnitt behöver du inte visa för säljaren att det inte var du som hade sönder motorn. Det är istället säljaren som måste försöka göra sannolikt att felet på motorn inte förelåg vid avlämnandet (när de skickade den till dig, eller gav den till dig över disk).

Vad ska jag göra för att säljaren ska fixa felet?

Först och främst måste du reklamera varan. En reklamation är ett meddelande om att varan har ett fel. Enligt 23§ KköpL måste du reklamera felet inom skälig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som inom skälig tid. Det bästa är att skicka en skriftlig reklamation, där du beskriver vad problemet är.

Enligt 26§ KköpL har du rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet(fixa felet) eller företar omleverans(skickar en ny vara), om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare.

Avhjälpandet eller omleveransen ska ske inom skälig tid efter det att du framställt ditt krav. Säljaren får alltså inte dröja för länge.

I 28§ KköpL framgår att du som köpare, ifall säljaren inte erbjuder sig att reparera felet eller skicka ny vara, får kräva prisavdrag (nedsättning av priset) eller hävning (pengarna tillbaka).

Slutsats

Min slutsats är att du som köpare bör reklamera varan, och kräva att köparen skickar en ny vara eller reparerar den nuvarande. Ifall köparen vägrar gå med på detta, bör du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som kan pröva ditt ärende och skicka en rekommendation till företaget att följa deras beslut. Du kan även vända dig till www.hallakonsument.se för att få hjälp. De har en chatt, mejl, och ett telefonnummer som du kan nå dem på. De kan vägleda dig framåt i ditt ärende.

Jag hoppas att besvarat din fråga väl!

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (822)
2019-04-21 Vilka rättigheter har man som konsument när en vara inte levereras?
2019-04-19 Möjliga påföljder vid köp av defekt bil av bilfirma
2019-04-19 Hur reklamerar jag fel i vara när företaget upphört med verksamheten?
2019-04-18 Går det kräva prisavdrag eller annan ersättning om säljaren är i dröjsmål?

Alla besvarade frågor (68021)