Saklig grund för uppsägning

FRÅGA
Hej, Jag blev uppsagd med omedelbar verkan för ett tag sen och blev anklagad att tjäna pengar på företagets befogan. Jag fick inga förvarning ar, inga bevis, utan fick gå på möte, och sen var jag ute efter 5 minuter. När jag skulle logga ur min jobbdator så hade dom låst min dator så jag inte kunde logga in. Eftersom jag inte har gjort det jag har blivit anklagad för och kan stärka det med mitt kontoutdrag, under mötet blev jag också hotad med att om jag sa något negativt om företaget så skulle dom polisanmäla mig. Nu har jag gått hemma några dagar och dom ringde mig och sa att pga ett misstag jag gjorde på jobbet 3 månader sen så ska dom dra av pengar på min slutlön som straff för mitt misstag. Annars skulle dom polisanmäla mig igen. Hur kan jag gå till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

7§ LAS - saklig grund

För att en uppsägning ska vara giltig krävs att den är sakligt grundad, 7§ LAS. Enligt 7§ 2st LAS är en uppsägning aldrig sakligt grundad om en arbetsgivare inte har undersökt möjligheten att omplacera den berörda arbetstagaren inom företaget till en annan befintlig tjänst. Enligt 7§ 4st får en uppsägning inte grundas enbart på omständigheter som härrör från tidigare än två månader innan uppsägningstillfället, om det rör sig om en uppsägning på grund av personliga skäl.

En uppsägning beror antingen på personliga skäl eller på arbetsbrist. Ditt fall handlar tveklöst om personliga skäl.

När det gäller uppsägningar av personliga skäl är det svårt att säga om de har varit sakliga eller inte, eftersom det inte finns någon fast definition av begreppet, utan det får avgöras från fall till fall. I typfallet bör ett antal varningar krävas och en rimlig dialog föras innan en uppsägning är saklig. När det gäller illojalitet från arbetstagarens sida, vilket jag antar att ditt fall handlar om, kan detta i många fall anses vara ett sådant allvarligt kontraktsbrott att det är grund för uppsägning utan förvarning, men det är svårt att här uttala sig utan ytterligare detaljer. Vad som dock står klart är att det är arbetsgivaren som har bevisbördan på att en uppsägning av personliga skäl är sakligt grundad. Arbetsgivaren måste alltså kunna bevisa att uppsägningen är giltig.

18§ LAS - avskedande

Om en arbetstagare har begått något särskilt grovt finns möjlighet till avskedande, så som stöld, misshandel, förskingring. Jag har lite svårt att tyda i frågan om du menar att du blivit avskedad, alltså ingen uppsägningstid. Men om så är fallet så ställs ännu högre krav på arbetsgivaren att visa att ett allvarligt brott begåtts.

30§ LAS- underrättande

Det ska även nämnas att arbetsgivaren ska underrätta arbetstagaren 2 veckor innan om det gäller uppsägning, 1 vecka innan om det gäller avskedande om vad som ska ske. Om inte detta görs så kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.

Hur ska du gå till väga?

För att besvara denna fråga är det bra att veta om du är fackligt ansluten eller inte. Om du är det så tycker jag att du ska kontakta ditt fack och höra vad dom har att säga och låta dem ta hand om fallet. Om du inte är ansluten så kan jag rekommendera dig att kontakta en lokal jurist som arbetar med arbetsrättsfrågor eller helt enkelt kontakt arbetsgivaren och säga att du vill ta upp det till domstol. Om inte saklig grund föreligger så kan uppsägningen/avskedandet ogitligförklaras enligt 34-35§§ LAS.

Lycka till!

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95853)